Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 18. 10. 2018

Časopisy uznatelné pro vklad do Rejstříku informací o výzkumu (RIV)

Je podzim, čas dokončování článků a jejich předávání redakcím časopisů. Některé z článků bude snaha uplatnit v systému RIV, zejména veškeré výstupy z projektů.

"Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR" byl v roce 2018 pro vklad do RIV zneplatněn, neboť se rozešel s požadovanými parametry. Proto jsem provedla pro kolegy archeology NPÚ v dubnu 2018 malou přednášku o náležitostech, které příslušný časopis musí splňovat, aby se články v něm uplatněné daly do RIV vložit. 

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 04. 10. 2018

Valentinská brána a staroměstská hradba je objevem roku 2017

Praha počtvrté během pěti ročníků soutěže o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro získává ocenění v jedné z hlavních kategorií. Tentokrát díky výjimečnému objevu archeologa Muzea hlavního města Prahy Petra Starce. Tím je brána sv. Valentina a hradba středověkého opevnění Starého Města pražského z poloviny 13. století odkrytá v suterénu nárožního domu, který se nalézá na rohu Křižovnické a Kaprovy ulice.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 17. 08. 2018

Archeologický výzkum na Jinonickém zámku

Při záchranném archeologickém výzkumu v areálu Jinonického zámku byly poodhaleny nové kapitoly z dějin zázemí středověké Prahy v podobě neobvykle zachovaných pozůstatků panského sídla. Odkrývaný objekt jinonické tvrze má pro svou velkou autenticitu, architektonickou vyspělost, kvalitu provedení i historický kontext mimořádně kulturně historický význam. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda – Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 16. 05. 2018

Malostranská rotunda sv. Václava získala prestižní evropské ocenění Europa Nostra

Projekt záchrany rotundy svatého Václava v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze (http://www.nase-rotunda.cz/) získal prestižní Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví, kterou uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Rotunda sv. Václava byla dlouho považována za zaniklou, ale před 14 lety byly její fragmenty objeveny v průběhu záchranného archeologického výzkumu pracovníky našeho odboru archeologie NPÚ ÚOP v Praze pod vedením Jarmily Čihákové. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 03. 04. 2018

Pravidla návštěvnického provozu na archeologických památkách

S nástupem jara stoupá návštěvnický provoz na některých archeologických památkách v Praze. Tyto památky tvoří součást pražské přírody a jsou různě využívány i k rekreaci a sportu. Ne všechny formy těchto činností jsou však pro ochranu a stav památek vhodné. Mezi méně vhodné a často i ohrožující sporty patří cyklistika a zvláště ježdění tzv. bikerů. Tato extrémní varianta cyklistiky je někde provozována přímo na reliktech archeologických památek a při tom dochází k intenzívnímu narušování historických terénů. Někde dokonce bikeři přímo záměrně terén upravují.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv