Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 12. 2015

Přednáška Archeologie a média

Na začátku prosince přednáškou Archeologie a média, média o archeologii, kterou společně přednesli archeolog Jaroslav Podliska a novinář Robert Oppelt, byl zakončen cyklus přednášek pro veřejnost, který uspořádali archeologové z pražského pracoviště NPÚ v rámci akcí připomínajících 50 let od založení odboru archeologie zmíněného ústavu. Úvahu nad předneseným tématem, kterou uveřejnil Jan Sommer, je možné najít zde.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Źďárská
Publikováno dne: 07. 12. 2015

50 let Odboru archeologie: Křehká krása – nálezy středověkého skla z Prahy

Zlomky středověkých nádob či okenních výplní se na výzkumech v historickém jádru Prahy objevují v terénních situacích datovaných již od 12. století. Z počátku nepočetné nádoby cizí provenience byly po polovině 13. století nahrazovány výrobky domácích skláren. Sklo se tak postupně stalo běžnou součástí domácností pražských měšťanů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 23. 10. 2015

Informace o archeologickém výzkumu v Anežském klášteře

V letních měsících 2015 byl v areálu Anežského kláštera na Starém Městě pražském zahájen záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavební revitalizací vybraných částí této národní kulturní památky (obr. 1). Odborné práce se zaměřily především na dvě části památkového areálu a to do míst bývalého kláštera menších bratří (obr. 02), který se jako protějšek kláštera klarisek nalézal na jižní straně kostela sv. Františka a do prostoru tzv. klauzurní zahrady, která je situována na severní straně celého klášteřiště, v dlouhodobě neudržovaném prostranství mezi kostelem Krista Spasitele (Salvátora), konventní budovou klarisek a ohradní zdí (obr. 03).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 08. 10. 2015

50 let odboru archeologie: Rotunda sv. Václava - kostel z legend

(Před)románská rotunda sv. Václava byla dle legendy postavena na Malé Straně v místě, kde došlo v průběhu převozu těla budoucího národního světce k jednomu ze zázraků. Z reliéfní podlahové terakotové dlažby vyšehradského typu ve svatováclavské variantě se dochoval in situ fragment v původní skladbě. Doklady nalezené pod úrovní podlahy rotundy svědčí nejen o existenci starší zděné stavby s malovanou omítkou v nejbližším okolí, ale také o existenci ještě starší stavby z 10. století, z níž zbyl kruh kamenů. Zmíněné nálezové situace poukazují na výjimečnou funkci zdejšího prostoru.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv