Autor: Martin Musílek, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 11. 2016

Ohlédnutí za výstavou „Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“

V souvislosti s letošními oslavami 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. se odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ podílel (a stále podílí) na přípravě několika výstavních projektů organizovaných vybranými muzejními a vědeckými organizacemi (Muzeum hlavního města Prahy, Národní muzeum, Muzeum Karlova mostu). Jako příklad úspěšné spolupráce zde uvádíme expozici, kterou v hlavní budově Akademie věd České republikyv jarních měsících shlédlo kolem 2300 návštěvníků. Doprovodný program výstavy tvořily komentované prohlídky pro děti a veřejnost, doplněné pracovními listy. Pokračováním tohoto projektu, na němž se NPÚ Praha podílel 118 exponáty pocházejícími z archeologických výzkumů, bude právě připravovaná publikace ve formě komentovaného katalogu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 10. 2016

Při Mezinárodním dni archeologie bude zpřístupněna rotunda sv. Václava

Mezinárodní den archeologie proběhne v České republice již potřetí. Během tohoto neformálního svátku archeologie budou mít zájemci v sobotu 15. října výjimečnou příležitost, navštívit v rámci komentované prohlídky archeologicky objevenou rotundu sv. Václava v Praze na Malé Straně. Kostel se skrývá v útrobách bývalého jezuitského profesního domu, Malostranské nám. čp. 2, dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty UK.  http://rotunda.pano3d.cz/

Komentované prohlídky zpřístupněné románské rotundy sv. Václava budou probíhat s dr. Jarmilou Čihákovou, která zde vedla precizní archeologický výzkum (psali jsme zde) a současně se podílí na projektu zpřístupnění rotundy (více zde).

Video Zmizelá rotunda sv. Václava - zde.

Vstupenky na prohlídku rotundy budou vydávány v areálu Karolina (Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1), kde bude od 10 do 16 hodin probíhat hlavní část programu Žijeme archeologií!!!, připravená pražskými archeologickými institucemi. Svůj stánek s publikacemi a postery zde bude mít i pražské pracoviště NPÚ.

Program v Praze ►

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 30. 09. 2016

Nové místo paměti

Na památku tohoto významného místa a z úcty k předkům stojí od nynějška na dávném pohřebišti kamenná stéla. Červen 2016. Těmito slovy končí informační tabule vztyčená na místě raně středověkého pohřebiště v Lahovicích. Opodál tabule je kamenná stéla osazená malou tabulkou. Pohřebiště bylo prozkoumáno Zdenou Krumphanzlovou v padesátých letech minulého století a jeho výsledky byly z pozůstalosti autorky nedávno publikovány péčí M. Šmolíkové a J. Klápště. Vytvoření nového místa paměti je výjimečný počin, především pokud si uvědomíme, že stéla i tabule sem byly osazeny z iniciativy místních obyvatel. V úterý 27. září se krátkého, ale důstojného aktu odhalení účastnili představitelé místní samosprávy, sponzoři, místní obyvatelé i zástupci některých archeologických institucí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 06. 2016

FUMA 2016 - malé ohlédnutí

Na počátku června se takřka všichni archeologové a stavební historici z našeho pracoviště zúčastnili konference „FORUM URBES MEDII AEVI č. XV“ s tématem Archeologie ve městě. Většina z nich i aktivně. Kromě přednesených příspěvků jsme se pokusili připomenout jednu z osobností české moderní archeologie středověku posterem Ladislav Hrdlička a jeho pražské výzkumy. Je dobře, že FUMA před 15ti lety vznikla. Po letošním mělnickém setkání se potvrdilo, že má smysl v ní pokračovat. Zhodnocení konference z pohledu otců zakladatelů "FUMY" (Davida Merty a Marka Pešky) bylo publikováno na stránkách společnosti Archaia Brno - http://www.archaiabrno.cz.

Je obdivuhodné, že nezisková společnost každoročně dokáže zorganizovat takovéto odborné setkání. Navíc z něho vycházejí archeology ceněné konferenční sborníky, od roku 2013 navíc transformované v recenzovaný časopis. Nezbývá než popřát kolegům do  kolegům z Brna hodně sil k pokračování.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv