Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 11. 2017

Zaniklý hrádek na Zderaze a Václavská věznice

Některé části Prahy, respektive Nového Města pražského ukrývají pozůstatky staveb, jejichž osud je širší veřejnosti ne zcela znám. Typickým příkladem je území na Zderaze, které bylo radikálně proměněno na konci 19. století během pražské asanace. Dnešní podoba nábřeží a výstavba na jeho okraji zapříčinila odtěžení jedné z přírodních dominant Prahy, tzv. Břežské skály. Skála se táhla zhruba od kostela sv. Václava k břehům Vltavy (obr. 1), navíc její plocha byla využita na sklonku 14. století pro výstavbu hrádku Václava IV. a na něj navazující pozdější zástavby (obr. 6).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová, Pavel Taibl
Publikováno dne: 09. 10. 2017

Pozvánka na IV. ročník Mezinárodního dne archeologie v České republice v sobotu 21.října 2017

Třetí říjnová sobota bude opět zasvěcena nahlédnutí do archeologie a věd s ní spojených. Centrální místo, kde najdete většinu zúčastněných pražských archeologických institucí, vznikne na jeden den od 10:00 do 16:00 v prostorách Karolina, hlavního sídla Univerzity Karlovy v Celetné ulici, kde budete moci najít i stánek našeho pracoviště NPÚ. Jednotlivé instituce a jejich oddělení se pokusí poodhalit zájemcům své postupy a metody, které používají při objasňování archeologických dějů. Odpoledne na stejném místě, ve 13:00 v klubu K4, proběhne moderovaný rozhovor s Jiřím Bartoškou, který zavzpomíná na natáčení trilogie pravěkých filmů „Osada Havranů“, „Na veliké řece“ a „Volání rodu“, od jejichž uvedení na plátna kin právě letos uběhne 40 let.

Všichni nadšenci do archeologie a věd s ní spojených jsou srdečně vítáni!

Více o celém programu na http://denarcheologie.cz/

Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 07. 09. 2017

Zřízení zábran na ochranu husitského obléhacího tábora u Nového hrádku v Kunraticích

S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme s nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po cyklostezkách a vydávají se do lesních porostů, kde vytváří nové trasy plné skoků a terénních úprav. Tento negativní jev se nevyhnul ani lokalitě Nového hradu a obléhacího tábora v Kunraticích. Obě související lokality jsou zapsány jako nemovité kulturní památky. Poškozovány jsou oba valy tábora a skupiny prohlubní – pozůstatků po polozemnicích.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 07. 2017

Historie zalitá betonem

V letošním roce si na podzim připomeneme 42 let od slavnostního zahájení provozu OD Kotva. Samotné stavbě předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Svým plošným rozsahem neměl do té doby srovnání. Plocha, kterou bylo nutné prozkoumat, činila 0,72 ha. Bohužel požadavek tříleté lhůty na provedení výzkumu, vyplývající z mimořádné důležitosti místa, byl zamítnut a následně byla pro výzkum vyhrazena zcela nedostatečná doba sedmi měsíců. I přes velkou památkovou a archeologickou hodnotu odkrytých archeologických situací a odporu ze strany památkářů, archeologů a odborné veřejnosti bylo s odstraňováním dokladů osídlení započato ihned po skončení výzkumu. Veškeré relikty osídlení byly nakonec zcela odbagrovány a poté zality betonem pro podzemní garáže.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 16. 05. 2017

Výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Telči

Ve dnech 27.4-28. 4. se konalo 8. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Proběhlo na půdě NPÚ ú. o. p. v Telči, konkrétně v prostorách bývalém dispenzáři jezuitské koleje -  Lannerova domu, který je příkladem zdařilé rekonstrukce cenné památky. Dnes zde sídlí územní odborné pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina. Spolu s kolegy z GŘ byl hostitelem zdejší archeolog Pavel Macků.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv