Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 26. 03. 2019

Přednáška o středověku Prahy

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku – Dzieje miast praskich do początku XV wieku, kterou přednese polský historik, profesor Mateusz Goliński z univerzity ve Vratislavi.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze na Starém Městě. 

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 08. 03. 2019

Bibliografie časopisu Za starou Prahu

V rámci Bibliografické služby časopisu Staletá Praha byla v čísle 2/2018 publikována třetí část bibliografie periodika Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu. Obsáhlé množství příspěvků vydalo péčí Lenky Matiáškové z knihovny pražského pracoviště NPÚ na 2.900 bibliografických záznamů, které jsou k dispozici online na http://staletapraha.cz/index.php?id=383.

Publikováno dne: 22. 02. 2019

Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech u Písku

Ústav pro archeologii FF UK a Národní památkový ústav si Vás dovolují pozvat na 78. přednášku.

Přednáška se koná ve čtvrtek 7. března 2019 od 14:30 v budově Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 -Staré Město, přednáškový sál v přízemí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 30. 01. 2019

Přednáška profesora Jerzy Piekalského o archeologickém výzkumu Wrocławi

Tématem přednášky prof. Piekalskéhoz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego nazvané  Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu bude prezentace nové publikace o archeologickém výzkumu jednoho z hlavních náměstí v polské Wrocławi.  Akci pořádá Ústav pro archeologii FF UK a Národní památkový ústav. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Přednáška se koná ve čtvrtek 14. února 2019 od 14:30 v budově Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 24. 01. 2019

Klub Za starou Prahu pořádá přednášky o nových archeologických objevech

Zájemci o archeologii Prahy se budou moci v zimních měsících dozvědět vybrané nejnovější informace o aktuálních výzkumech, které přinesly nová zjištění k středověkým dějinám Prahy. Archeoložka Jarmila Čiháková vystoupí s příspěvkem Raně gotické opevnění na Malé Straně. Akce se koná v Národním technickém muzeu v pondělí 28. ledna 2019 v 18,00. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-goticke-opevneni-na-male-strane/program-380/  V rámci tradičního cyklu Pondělky ve věži přednesou v pondělí 18. února 2019 v 18,00 archeologové Jan Hasil a Ivo Štefan přednášku s názvem Raně středověká hradiště na území Prahy. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-stredoveka-hradiste-na-uzemi-prahy/program-384/

Archiv