Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 15. 07. 2020

Zaniklá středověká vesnice v poloze „Žák“ – Hol. Operativní prohlídka

Na základě obdrženého podnětu provedli pracovníci oddělení archeologie NPÚ Praha operativní prohlídku archeologické lokality „Žák“ – Hol. Podnět upozorňoval na údajné poškození reliktů studny na stanovišti č. 3 naučné stezky „Po stopách středověké vesnice Hol“. K poškození mělo dojít zvýšeným návštěvnickým provozem v první polovině roku 2020. Bylo zjištěno, že stav studny se v poslední době nezměnil, a naopak je nově chráněná oplocením. Byla také prohlédnuta druhá studna nacházející se v této lokalitě. I tato studna je zabezpečená proti případnému poškozování.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Ladislav Bartoš
Publikováno dne: 10. 06. 2020

Staroměstský palác u Sixtů skrýval dosud neobjevené středověké nástěnné malby

V Sixtově domě, který právě prochází náročnou přestavbou, přímo v jedné z nejcennějších lokalit staré Prahy při vyústění Celetné ulice do Staroměstského náměstí, objevili památkáři z pražského pracoviště NPÚ při operativním průzkumu částečně dochované gotické malby. Asi nejzajímavější z nich je vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista, umístěné na východní sousedské zdi v prvním patře domu. V objektu, vlastně komplexu několika domů s bohatou stavební historií, jehož nejstarší části pocházejí až z 12. a 13. století, byla rozpoznána také řada dalších dokladů jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl - Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 13. 05. 2020

Byla vydána nová Staletá Praha 2019/č. 2 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je tradičně zaměřeno na vyhodnocení archeologických a stavebně historických výzkumů, které proběhly uvnitř i vně pražské památkové rezervace. 

Úvod periodika tvoří studie věnující se sídelně historickému vývoji zázemí středověké Prahy, respektive její části – Kyjím z pera Zuzany Bláhové – Sklenářové pod názvem Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů. Autorka zde přehledně nastiňuje sumarizaci výsledků archeologického bádání území od počátku osídlení v pravěku až do raného novověku. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 08. 04. 2020

Zjišťovací výzkum na rampě před kostelem P. Marie Vítězné v Praze

Archeologové pražského pracoviště NPÚ již více než 20 let spolupracují s řádem bosých karmelitánů při různých stavebních akcích prováděných v areálu jejich malostranského kláštera. V listopadu 2019 jsme realizovali zjišťovací sondu, jenž byla situována těsně vedle hlavního vstupu do kostela. Výzkum byl vyvolán záměrem vybudovat bezbariérový přístupu do chrámu, v kterém se nalézá poutníky i turisty vyhledávaná soška Pražského Jezulátka. Akce byla zaměřena na ověření rozsahu a podoby původního zdiva presbytáře renesančního kostela Nejs. Trojice, stavebního předchůdce barokního kostela P. Marie Vítězné.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2020

Výzkum opevnění pražského podhradí - Malá Strana, Tržiště, ppč. 61/2

Výzkum raně středověkého opevnění podhradí Pražského hradu patří k tradičním oblastem zájmu archeologů pražského pracoviště NPÚ. V roce 2019 byl odkryt zatím nejdelší souvislý úsek hradby, a to v délce 26 m. Takto dlouhý úsek plošně zkoumané raně středověké hradby nebyl v rámci české archeologie v posledních desetiletích zkoumán. Dokumentace proběhla východně od známé malostranské restaurace – Baráčnické rychty – na ploše dosud nezastavěné zahrady ukryté za vysokou zdí, která odděluje zkoumanou parcelu od ulice Tržiště. Jedná se patrně o poslední volnou stavební parcelu na katastru Malé Strany.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv