Autor: Andrea Holasová – Jaroslav Podliska – Pavel Taibl
Publikováno dne: 25. 03. 2020

Archeologický výzkum při stavbě repliky Mariánského sloupu a jeho předběžné výsledky

V ranních hodinách 17. února byla na Staroměstském náměstí ohrazena čtvercová plocha o výměře necelých 300 m2 na místě, kde původní sloup kdysi stál (obr. 01, 02 a 03). Stavebním pracím na tak cenné lokalitě a v takovém kontextu musí ze zákona předcházet záchranný archeologický výzkum, kterého se v tomto případě ujal tým archeologů a dokumentátorů z pražského územního pracoviště NPÚ za spolupráce dalších specialistů na geodezii, dokumentaci a geologii. Průzkum původních základů sloupu při hloubení stavební jámy a následně při budování nové betonové základové desky nového sloupu proběhl během dvou závěrečných únorových týdnů a mohl se opřít o výsledky staršího zjišťovacího archeologického výzkumu realizovaného pod vedením Jaroslava Podlisky v měsících říjnu a listopadu roku 2015 (obr. 01).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Žďárská
Publikováno dne: 24. 03. 2020

Archeologický výzkum v zahradě Emauzského kláštera

Od konce ledna do března 2020 prováděli pracovníci Národního památkového ústavu v Praze záchranný archeologický výzkum v areálu Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49, čp. 320, Praha 2 - Nové Město).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 23. 03. 2020

Archeologický výzkum během rekonstrukce Clam - Gallasova paláce v Praze

V minulém roce (r. 2019) pokračoval při rekonstrukci Clam – Gallasova paláce v jeho prostorech, druhou výzkumnou sezonou, rozsáhlý archeologický odkryv. Samotná budova paláce se nachází na jednom z nejexponovanějších míst Starého Města pražského – Husově ulici a Mariánském náměstí, kdy kolem ní vedla středověká páteřní komunikace v trase dnešní ulice Husova. Taktéž doložená přítomnost dvou středověkých svatostánků těsně u polohy paláce – Sv. Linharta (zbourán při pražské asanaci v 19. století) a kostela Panny Marie na Louži (zrušen při josefínských reformách) významně utvářela podobu městiště před výstavbou barokního paláce.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Kovář, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 23. 03. 2020

Pokračující výzkumy johanitské komendy na Malé Straně v Praze letech 2016 – 2019

Záchranné archeologické výzkumy NPÚ realizované v poslední době v areálu bývalé johanitské komendy na Malé Straně v Praze (Obr. 1) se soustředily do prostoru přístupu k suterénnímu prostoru někdejšího dvoupodlažního karneru. Jeho architektura je výrazně poklasická, velmi cenná, a lze ji datovat nejspíše do širší doby kolem roku 1300, nebo do posledního dvacetiletí 13. století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 21. 02. 2020

Video rekonstruující středověkou stavbu Karlova mostu má milión zhlédnutí

Dne 19. února 2020, dosáhl klip „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století“ jednoho milionu zhlédnutí! Tým projektu Praha-archeologická, jehož členy jsou i archeologové pražského pracoviště NPÚ, s hrdostí oznamuje, že na jeho YT kanálu prezentované video „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století", vytvořené k výročí 700 let narození Karla IV. v roce 2016, viděl již neuvěřitelný milion lidí. Praha-archeologická je společným projektem NPÚ, ÚOP v Praze a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv