Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 15. 09. 2021

Podzimní škola archeometrie, Olomouc (9.–10. 9. 2021)

V závěru minulého týdne se konalo první mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se různými disciplínami v rámci práce s archeologickými terénními situacemi a nalezenými předměty. Organizace akce se ujaly Katedra geologie a Katedra analytické chemie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (koordinátor RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.). Partnery setkání byly Národní památkový ústav, muzeum popularizace vědy Univerzity Palackého nazvané Pevnost poznání a řešitelé projektu ARTECA.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anežka Hřebíčková
Publikováno dne: 23. 07. 2021

Výstavní úprava usňových fragmentů půlpáru obuvi z Valdštejnského paláce

Při rekonstrukci podlahy realizované v květnu roku 2016, v nárožní místnosti budovy C Valdštejnského paláce na Praze 1 Malé Straně (obr. 1), nalezl referent Kanceláře Senátu ČR v suchém zásypu mezi trámy části vyschlé kožené obuvi (obr. 2 - 3).

Svého času tato místnost sloužila jako ložnice manželky Albrechta z Valdštejna a nachází se přímo nad ložnicí jeho samotného. Místo a stav nálezu mohou mít souvislost s přisuzovanou rolí obuvi jako magické ochrany, jak uvádí Štýbrová (2009, 127-128). Od středověku se mj. právě pod podlahu ukrýval ochozený a vyspravovaný půlpár obuvi, aby zlé síly neublížily lidem nebo domu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 02. 07. 2021

Setkání archeologů NPÚ, Praha – Bohnice 2021

Tradiční, již jedenácté setkání archeologů Národního památkového ústavu se letos uskutečnilo poprvé v Praze, a to na dvoře barokního statku, jenž se nachází na návsi starých Bohnic. Tento historický areál využívá při zpracovávání a deponování nálezů odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ. Výjezdního zasedání se zúčastnily více než tři desítky archeoložek a archeologů z většiny památkových územních pracovišť NPÚ. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 18. 06. 2021

Archeologie na Staroměstském jezu – říční km. 53,18

Nedílnou a těsně propojenou součástí Prahy, ať už středověkých měst, či dnešní metropole byla vždy řeka, která jí protékala – Vltava. Ve středověku byla její síla využívána k pohonu různých zařízení, mlýnů či vodojemů a taktéž fungovala jako hlavní tepna obchodu a dopravy.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 02. 06. 2021

Reliéfní pamětní deska s podobiznou Prof. PhDr. Edvarda Beneše, Dr. h. c. (28. 5. 1884 – 3. 9. 1948)

Před více než sedmi lety, v průběhu záchranného archeologického výzkumu, byl pracovníky našeho odboru odhalen nevšední artefakt. Během terénních prací, jež byly realizovány u křižovatky ulic Národní třída a Mikulandská (č. výz. NPÚ PR 2013/33) a předcházely výstavbě polyfunkční budovy „DRN“, byla nalezena nástěnná pamětní deska s podobiznou druhého prezidenta Československé republiky. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv