Autor: Jan Havrda – Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 16. 05. 2018

Malostranská rotunda sv. Václava získala prestižní evropské ocenění Europa Nostra

Projekt záchrany rotundy svatého Václava v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze (http://www.nase-rotunda.cz/) získal prestižní Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví, kterou uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Rotunda sv. Václava byla dlouho považována za zaniklou, ale před 14 lety byly její fragmenty objeveny v průběhu záchranného archeologického výzkumu pracovníky našeho odboru archeologie NPÚ ÚOP v Praze pod vedením Jarmily Čihákové. 

Nezávislé poroty expertů hodnotily 160 soutěžních přihlášek organizací a jednotlivců z 31 evropských zemí. Ocenění získalo 29 projektů ze 17 zemí, a to za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace památek. Ocenění budou předána 22. června v Berlíně během prvního Evropského summitu kulturního dědictví http://www.europanostra.org/eu-prize-cultural-heritage-europa-nostra-awards-2018-29-winners-17-countries-announced/ .

Rotunda sv. Václava patří do skupiny nejstarších církevních staveb na území pražských měst a její realizovanou prezentaci lze považovat za velice zdařilý příklad péče o archeologické nálezy in situ  https://www.youtube.com/watch?v=GIfExZINFvA.

Je to další ocenění, neboť již v loňském roce obdržela naše kolegyně Jarmila Čiháková spolu s dalšími zainteresovanými Cenu Miloslava Petruska, a to za projekt záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně. Tato cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze.

https://www.npu.cz/cs/uop-praha/zpravy/21611-archeolozka-jarmila-cihakova-ziskala-cenu-miloslava-petruska

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-04-vyroci/

Dalším uznáním byla cena Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu za počin z roku 2016 za záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně. „Cenou Patrimonium pro futuro chceme nejen vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, ale především poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Strávený čas, vynaložené úsilí i vložené finanční prostředky ze strany vlastníků, tvůrců či investorů si společenskou prestiž a uznání zaslouží,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
https://www.npu.cz/cs/pro-media/30008-narodni-pamatkovy-ustav-jiz-poctvrte-ocenil-vyznamne-pociny-v-peci-o-nase-pamatkove-dedictvi


K vývoji rotundy i místa samého a o zdejších nálezech jsou kdykoliv přístupné videomateriály na interaktivní obrazovce ve vestibulu fakulty před vstupem do rotundy na dolním Malostranském náměstí.

Literatura:

Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund. Staletá Praha 31, 2015/1, 2–109.

Čiháková, J. 2010: Legendami zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně. In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. P. Kubín (ed.), Praha 2010, 193–209.

Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu. Staletá Praha 25, 2009/2, 16–25

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.