Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 31. 01. 2014

Neznámé pohřebiště v Mikulandské ulici

Raně středověké pohřebiště bylo v závěru podzimu minulého roku objeveno při záchranném archeologickém výzkumu na ploše novostavby Palác Národní na Novém Městě v Praze. Zjištění bylo nečekané o to více, že se jednalo o závěrečnou fázi rozsáhlého výzkumu, kdy bylo kompletně probádáno přibližně 90% dostupné plochy až na povrch geologického podloží.

Celkem 26 hrobových jam bylo nalezeno v pěti řadách ve východní části proluky vzniklé po odstranění nadzemních partií dvou měšťanských domů (čp. 137 a 136) existujících zde do roku 1966 (viz http://archeopraha.cz/archeologicky-vyzkum-na-narodni-tride-zahajen).

Odhalené hroby představuji západní (okrajovou?) část patrně větší kostrové nekropole, která se v předlokačním období pražské sídelní aglomerace nalézala na rozhrání dnešního Starého a Nového Města.

Zkoumaný fragment pohřebiště byl z větší částí poškozen mladšími zásahy (vrcholně až pozdně středověká studna, středověké a novověké zdí původní zástavby). U zesnulých, uložených v dřevěných rakvích (schránách), nebyly zjištěny žádné milodary. Ostatky byly uloženy v průměrné nadmořské výšce 191,50 m a hloubka hrobových jam oscilovala kolem 1,5 m.

Zajímavý prvek v úpravě pěti hrobů představovalo obložení z pískovcových desek o rozměrech až 60x50x20 cm, vyznačujících polohu jednotlivých pohřebních jam. Neméně pozoruhodné bylo zjištění tří superpozic hrobů, s čímž se archeologové při výzkumech v nejbližším okolí doposud nesetkali.   

Jelikož v současné době probíhá detailní zpracování této zajímavé lokality, můžeme pohřebiště prozatím předběžně datovat do 12. století. Zajímavým faktem je, že nekropole ojediněle narušila starší sídlištní aktivity.

O dalších zjištěních týkajících se celého výzkumu a jeho zpracování vás na těchto stránkách i nadále budeme informovat.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.