Publikováno dne: 12. 02. 2007

Péče o archeologické kulturní dědictví

Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí u všech kulturních lidí. Proto jsou zřizovány instituce, které ochranu archeologických památek zajišťují.
Naše pracoviště pečuje o archeologické nemovité památky na území Prahy. Jsou to pozůstatky hradišť, hradů, výšinných sídlišť a tvrzišť.
 

Publikováno dne: 22. 05. 2007

K otázkám archeologické památkové péče v Praze

Zdeněk Dragoun – Jan Havrda – Zdeněk Lochmann – Martin Omelka – Michal Tryml
(plná verze - archeologicka-pamatkova-pece.pdf (Adobe Acrobat document))

Samostatné archeologické oddělení tehdejšího Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody bylo založeno v březnu roku 1965. Vyvolala jej potřeba zajistit záchranné archeologické výzkumy na četných stavbách zejména v historickém jádru Prahy. Tomuto svému úkolu se věnovalo po celých 40 let své existence. Od samého počátku své činnosti oddělení evidovalo zemní zásahy na stavbách, ke kterým vydávalo památkářské odborné vyjádření a určovalo místa provedení záchranných výzkumů.