Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 10. 2019

Personální změny v archeologickém odboru NPÚ ÚOP Praha A.D. 2019

Dne 1. 10. 2019 jmenovala generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková našeho dlouholetého vedoucího PhDr. Jaroslava Podlisku, Ph.D. ředitelem ÚOP NPÚ v Praze místo Ing. arch. Ondřeje Šefců.

Tato personální změna způsobila menší přesun na pozicích uvnitř archeologického odboru pražského NPÚ, kdy na pozici vedoucího odboru byl jmenován Mgr. Tomasz Cymbalak. Pozice vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy byla svěřená Mgr. Veronice Staňkové. Na celý úvazek nastoupil Mgr. Pavel Taibl a nově jsme ve svých řadách uvítali Mgr. Annu Augustinovou, která se s námi předešlé dva roky jako externí spolupracovnice podílela na provádění archeologických výzkumů v centru Prahy.

Nezbývá než popřát staronovým kolegům a kolegyním pod novým ředitelem a vedoucím mnoho pracovních úspěchů a objevů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.