Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 13. 01. 2015

Vyšla kniha Středověké sklo z Prahy

Na konci roku 2014 vyšla publikace Středověké sklo z Prahy, jejíž autorkou je Anna Žďárská. Monografie předkládá ucelený přehled informací o nálezech středověkých skel z archeologických výzkumů, realizovaných v prostoru Pražské památkové rezervace. Komplexního zpracování se tak dočkaly bohaté soubory získané při archeologických výzkumech pražského pracoviště Národního památkového ústavu.

Autorce se podařilo zpracovat topografie reprezentativních nálezů skel z období vrcholného středověku v Praze, současně přistoupila k posouzení vybraných souborů s přihlédnutím k sociálně-ekonomickému postavení naleziště. Práce je členěna do dvou základních okruhů, z nichž první tvoří komentovaný katalog nalezišť s důrazem na typologii skleněných nálezů. Zpracováno bylo celkem 19 lokalit, u nichž jsou uvedeny základní informace o výzkumu, historii a nálezové situaci. Druhá část je zaměřena, vedle stručného vyhodnocení nálezů z typologicko-chronologického hlediska, na posouzení vypovídacích možností skel pro studium společenského a ekonomického postavení svých uživatelů. Zvláštní pozornost je věnována importům, které umožňují nastínit potenciální obchodní a kulturní kontakty obyvatel města.

Samostatný oddíl je nakonec určen odborným analýzám chemického složení vybraných skel provedených na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pod vedením Zuzany Zlámalové Cílové, která též provedla následné vyhodnocení výsledků.

Kniha jistě najde uplatnění u všech, kteří se zajímají o hmotnou kulturu středověké společnosti, o každodenní život středověkého člověka.

Potřebné je též vyzdvihnout velmi zdařilé grafické provedení celé publikace - od obálky a layout, přes kvalitní fotografie a kresby nálezů, až po celkové uspořádání tabulek, grafů a přehledných mapek.

Publikace čítající 188 stran a 117 barevných obrázků vyšla jako svazek č. 7 v řadě monografií Archeologické prameny k dějinám Prahy, kterou vydává NPÚ ÚOP Praha. Vznikla v rámci výzkumného cíle Archeologie, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Středověké sklo z Prahy  je možno zakoupit v reprezentativní prodejně NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1 nebo ve vybraných pražských prodejnách nakladatelství Akademie.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.