4. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY ARCHEOLOGIE VARŠAVSKÉ UNIVERZITY „PRZESZŁOŚĆ MA PRZYSZŁOŚĆ! / MINULOST MÁ BUDOUCNOST!

V polovině března se již počtvrté konala mezinárodní konference „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!”. Pořadatelem pětidenního (13. – 17. 3.) odborného setkání byla Fakulta archeologie Varšavské univerzity. V současné podobě funguje od 1. září 2020 a jedná se o největší archeologickou akademickou instituci v Polsku a jednu z největších na světě. S různou intenzitou pražský Odbor archeologie NPÚ spolupracuje s kolegy z Varšavy již bezmála 20 let. Obdobně jako i v minulých ročnících se naše pracovitě na akci podílelo aktivně.

V průběhu konference byl prezentován takřka kompletní průřez posledními badatelskými aktivitami zdejší fakulty, který byl doplněn o vystoupení hostů s ní spolupracujících institucí a organizací. Během akce bylo předneseno 134 referátů, které byly uspořádány do 11 tematicky laděných bloků https://www.archeologia.uw.edu.pl/4-konferencja-naukowa-wydzialu-archeologii-uw-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future/. Vše doplnila posterová sekce.

Setkání poskytlo příležitost pro diskusi, prezentaci výsledků, či výměnu zkušeností pro téměř dvě stě účastníků. Přestože většina z nich reprezentovala domácí univerzitní a akademické prostředí, mezi přednášejícími se objevilo několik desítek hostů z celkem 14 zemí a čtyř světadílů.

Se zřetelem na chronologické a badatelské zaměření činnosti v Praze se naše pozornost během konference soustředila na odbornou sekci věnovanou středověké a novověké archeologii – Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych. Aktualne problemy i nowe badania / Středověká a novověká archeologie. Aktuální otázky a nové výzkumy. V jejím rámci byl přednesen referát W centrum i na obrzeżach miasta – misja i aktualne wyzwania działu archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Pradze / V centru i na okraji města – poslání a aktuální výzvy odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze. Prezentace stručně představila naše hlavní pracovní úkoly, výsledky nejzajímavějších archeologických výzkumů z uplynulého roku, seznámila s nejnovějšími publikacemi a načrtla plánované a probíhající projekty.

Pořadatelům tohoto organizačně náročného setkání patří veliký dík za bezvadnou přípravu a koordinaci. Bezesporu je zde nutno vyzdvihnout úspěšnou snahu o zapojení a zprostředkování nejen badatelského zázemí, ale i prezentaci výsledků vědeckého úsilí pro kolegy z válkou zasažené Ukrajiny.

fb-share-icon