Archeologica historica

Jan Havrda – Michal Tryml:Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany,Archaeologica Historica 2006; 31
nezname_opevneni.pdf(530.8 kB)