Archeologica Pragensia

Cymbalak, T.Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowoeuropejskichArchaeologica Pragensia 18/2006, 263-282
wybrane_znaleziska_podkówek.pdf(297.2 kB)

Havrda, J. – Zavřel, J.Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražskémArchaeologica Pragensia 19/2008, 333-357
nezelezna_metalurgie.pdf(960.8 kB)

Jan Havrda:Kampa – ostrov povodní a navážek (Nástin vývoje na základě archeologických pramenů),Archaeologica Pragensia 18/2006, 77-96.
kampa_ostrov_navazek.pdf(284.5 kB)

Jan Havrda:Pravěké a raně středověké osídlení v dolní části Břetislavovy ulice na Malé StraněArchaeologica Pragensia 17/2005, 171-182.
bretislavova_osidleni.pdf(1411.3 kB)

Jan Havrda:Pohřebiště z 9. – 1. poloviny 10. století západně od Staroměstského náměstí v Praze,Archaeologica Pragensia 16, Praha 2002
pohrebiste_u_starom_nam.pdf(591 kB)

Jan Havrda:Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě pražském,Archaeologica Pragensia 15, Praha 2000
uhelny_trh.pdf(989.3 kB)

Michaela Wallisová – Martin Omelka:Digitalizovaná mapa archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci,Archeologica Pragensia 14, Praha 1998
mapa_archeologickych_terenu.pdf(56.2 kB)

Michaela Wallisová:Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském,Archeologica Pragensia 14, Praha 1998
predbezna_zprava-pohrebiste_ve_vladislavove_ul.pdf(171.5 kB)

Jan Havrda:K osídlení v prostoru předlokační osady Obora v Praze na Malé Straně,Archaeologica Pragensia 14, Praha 1998
osada_obora.pdf(702.5 kB)

Jan Havrda:Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev ze Starého Města pražského,Archaeologica Pragensia 14, Praha 1998
hlastatsky_nalez_ze_stareho_mesta.pdf(61.4 kB)

Zdeněk Dragoun – Jan Havrda:Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském,Archaeologica Pragensia 13, Praha 1997
romanske_domy_na_marianskem_n.pdf(959 kB)