Archeologické doklady kontaktů středověkých Čech a Kyjevské Rusi

Při archeologických výzkumech v Praze bývají nalézány přesleny vyrobené z výjimečného materiálu, jehož původ je nutno hledat na území dnešní Ukrajiny. Tyto nálezy – setrvačníky používané při výrobě příze pro následné tkaní látky – dokládají obchodní kontakty přemyslovských Čech s raně středověkými obchodními a výrobními centry na území současné severní Ukrajiny. Přesleny byly vyrobeny z načervenalé ovručské břidlice, jejíž ložiska se nacházejí v okolí města Ovruč v Žitomirské oblasti, asi 150 km severozápadně od Kyjeva. 

Přesleny se u Žitomiru vyráběly od 10. století, jejich produkce byla ukončena v souvislosti s nájezdy Tatarů ve 40. letech 13. století. Z této do červena zbarvené měkké břidlice obvykle mastného lesku se v minulosti vyráběly i architektonické prvky, sarkofágy, ikony a další předměty. A právě z výrobního odpadu větších artefaktů byly soustruženy kromě jiných menších předmětů i přesleny. Nálezy ovručských přeslenů při archeologických výzkumech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku svědčí o kontaktech a dálkovém obchodu s Kyjevskou Rusí. Výskyt těchto přeslenů je znám z důležitých center obchodní trasy směřující z Kyjeva přes Krakov, Olomouc a Prahu do Řezna. To může naznačovat, že kupecké karavany pohybující se právě po této stezce přinesly tyto artefakty do českého prostředí.

V pražské raně středověké sídlištní aglomeraci byly ovručské přesleny nalezeny na více lokalitách, obvykle v sídlištních situacích 10. – 13. století (na Pražském hradě, na Hradčanech – Loretánském náměstí, na Malé Straně – Thunovská ul., na Starém Městě – Týnská ulička a Betlémské náměstí i na Novém Městě – náměstí Republiky).

fb-share-icon