Archeologické rozhledy

Jarmila Čiháková – Jan HavrdaMalá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání,Archeologické rozhledy 60, 187-228.
mala_strana_rany_stredovek.pdf(2643.3 kB)

Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Jan Zavřel:Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze,Archeologické rozhledy LIII, 2001
zelezari_v_praze.pdf(1099.6 kB)