Author: Anežka Hřebíčková

Pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS

Ve dnech 6. – 7. 10. 2022 se v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konalo
pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS.

Kolokvium bylo pořádáno ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích.
Po slavnostním úvodu a přivítání účastníků proběhla rekapitulace dosavadní činnosti Odborné
skupiny s výhledy do budoucna, pak následovaly bloky příspěvků členů a externích spolupracovníků.
Závěrem došlo k promítnutí dokumentárního filmu Putování za krušnohorským sklem, který vznikl
v rámci příhraničního projektu. Bohatý program byl doplněn posterovou prezentací.

celý článek >

Výstavní úprava usňových fragmentů půlpáru obuvi z Valdštejnského paláce

Při rekonstrukci podlahy realizované v květnu roku 2016, v nárožní místnosti budovy C Valdštejnského paláce na Praze 1 Malé Straně (obr. 1), nalezl referent Kanceláře Senátu ČR v suchém zásypu mezi trámy části vyschlé kožené obuvi (obr. 2 – 3).

Svého času tato místnost sloužila jako ložnice manželky Albrechta z Valdštejna a nachází se přímo nad ložnicí jeho samotného. Místo a stav nálezu mohou mít souvislost s přisuzovanou rolí obuvi jako magické ochrany, jak uvádí Štýbrová (2009, 127-128). Od středověku se mj. právě pod podlahu ukrýval ochozený a vyspravovaný půlpár obuvi, aby zlé síly neublížily lidem nebo domu.

celý článek >