Author: Jarmila Čiháková

K prodeji je Staletá Praha 38, 2022, číslo 2

Před delší dobou bylo z tiskárny doručeno 2. číslo 38. ročníku časopisu Staletá Praha za rok 2022 o rozsahu 188 stran. Obsahuje 6 recenzovaných příspěvků věnujících se středověkým a raně novověkým tématům a v Aktualitách tradiční přehled stavebněhistorických (SHP) a operativních průzkumů a dokumentace (OPD), realizovaných NPÚ v Praze v předminulém roce 2021. Aktuální číslo je prvním, které nejen otisklo cizojazyčný příspěvek, ale také prvním, u něhož byl z finančních důvodů snížen náklad na pouhých 300 kusů. Sekci Články/Articles otevírá obsáhlý téměř čtyřicetistránkový příspěvek Archeologický výzkum na zahradě Anežského kláštera v Praze : K poznání předlokačního osídlení severovýchodní části Starého Města autorské trojice Michal Tryml, Pavel Taibl a Jan Havrda (strany 2–39).

celý článek >