Author: Michal Tryml

Další číslo Staleté Prahy

S mírným zpožděním se na trhu objevil další svazek, tentokrát první číslo ročníku XXXIX (2023). Z obsahu chceme upozornit hned na první článek, v němž Petr Uličný přinesl nový pohled na podobu zaniklého Zderazského hrádku na Novém Měst pražském. Autor při svých závěrech vyšel z nově identifikované kresby holandského malíře Roelandta Saveryho. Z dalších textů nelze opomenout vzpomínku na dlouholetého  člena redakční rady Staleté Prahy Petra Sommera, kterou předkládáme v celku.  

Roelandt Savary, cca 1610, hrad na Zderaze.

celý článek >

Zjišťovací výzkum v areálu Benediktinského kláštera Břevnov

Vzhledem k záměru kláštera postavit na místě kotelnu, bylo cílem výzkumu  (listopad 2023),  ověřit či vyloučit  zde předpokládanou existence hrobů z  18. století,  kdy  budovy kláštera sloužily jako vojenský špitál. Dvě sondy  výzkumu položené v jihozápadním rohu dnešního klášterního areálu poměrně těsně navazovaly na budovu klášterní sýpky.

celý článek >

Archeologický výzkum v místě bastionu sv. Markéty

Před zadáním projektu na rozšíření kapacity mateřské školky v Parléřově ulici, čp. 47a, (Praha 6 – Hradčany) bylo  nutné zodpovědět otázku,  zda  budova školky z padesátých let nestojí  v místech  zaniklého  barokního bastionu, jak naznačují ikonografické prameny. Zjišťovací archeologický výzkum proběhl ve dvou sondách v květnu a červnu roku 2023. Výzkum odkryl v obou sondách konstrukce  bastionu sv. Markéty (č. IX),  který byl  vystavěn mezi lety 1660 až 1668.

celý článek >

Kniha Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

Konečně vychází základní zpracování výsledků archeologického výzkumu areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8). Výzkum probíhající v letech 1973 až 1975 odkryl v interiéru kostela a v jeho bezprostřední blízkosti pozůstatky tří starších církevních staveb, které se na místě v rychlém sledu od druhé poloviny 11. století do konce století následujícího vystřídaly. Kniha mj. poprvé představuje v úplnosti nálezy fragmentů podlahy v pořadí třetího kostela (rotundy), sestavené z keramických dlaždic s ojedinělou reliéfní výzdobou. Výzkum odkryl i část pohřebiště, které při kostelních stavbách fungovalo.

celý článek >