Archiv autora: Michal Tryml

Kniha Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

Konečně vychází základní zpracování výsledků archeologického výzkumu areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8). Výzkum probíhající v letech 1973 až 1975 odkryl v interiéru kostela a v jeho bezprostřední blízkosti pozůstatky tří starších církevních staveb, které se na místě v rychlém sledu od druhé poloviny 11. století do konce století následujícího vystřídaly. Kniha mj. poprvé představuje v úplnosti nálezy fragmentů podlahy v pořadí třetího kostela (rotundy), sestavené z keramických dlaždic s ojedinělou reliéfní výzdobou. Výzkum odkryl i část pohřebiště, které při kostelních stavbách fungovalo.

celý článek >