Dolní Liboc

Dlouhodobý výzkum na staveništi bytových domů Koospolu v Dolní Liboci (1974-1981), vedený H. Olmerovou, odkryl kromě nálezů z různých pravěkých období pozůstatky osady 11. a 12. století.