Helena Olmerová – bibliografie

Články

 • Olmerová, H. 1950: Eneolitický nález z Postoloprt. Archeologické rozhledy 2, 212-214, 286, 293.
 • Olmerová, H. 1953: Slovanský nález z Chrástu u Milevska. Archeologické rozhledy 5, 752, 766, 769, 834, 841.
 • Olmerová-Pokorná, H. 1954: Slovanské pohřebiště v Raděticích u Příbramě. Archeologické rozhledy 6, 209-211.
 • Olmerová, H. 1954: Únětické sídliště u Želének, okr. Duchcov. Archeologické rozhledy 6, 499, 508-509, 565, 572.
 • Olmerová, H. 1955: Nález laténského meče v Klučově. Archeologické rozhledy 7, 71, 94, 132, 139.
 • Olmerová, H. 1955: Únětické hroby v Běchovicích. Archeologické rozhledy 7, 22-23.
 • Olmerová, H. 1955: Bylanský hrob v Kolíně. Archeologické rozhledy 7, 53-55.
 • Olmerová, H. 1955: Eneolitické nálezy z Poříčan u Českého Brodu. Archeologické rozhledy 7, 289-292.
 • Olmerová, H. – Pleinerová, I. 1958: Halštatské nálezy ze Somotorské hory. Slovenská archeológia 6, 109-114, 115-118.
 • Olmerová, H. 1959: Slovanské pohřebiště v Raděticích, okr. Příbram. Památky archeologické 50, 227-245.
 • Olmerová, H. 1966: Nécropole a Radětice pres de Příbram (Boheme). Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie. Praha – Academia.
 • Olmerová, H. – Kotíková, Ch. – Ječný, H. 1971: Problém středověkých břidlicových domů v Praze. Monumentorum tutela 7, 175-202.
 • Olmerová, H. 1976: Stavební historie pražského kostela sv. Pankráce. Umění 24, 359-369.
 • Olmerová, H. 1977: Der Fund mittelalterlichen Glases in der Prager Altstadt. Glasrevue 32, 5, 24-27.
 • Olmerová, H. – Ječný, H. 1981: Proměny pražské architektury. Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP v Praze. 11, 12-18.
 • Olmerová, H. 1981: Komenda řádu německých rytířů v Praze. Archaeologia historica 7, 433-435.
 • Olmerová, H. 1982: Raně středověké sídliště v Praze 6-Liboci. Archaeologica Pragensia 3, 45-86.
 • Olmerová, H. 1983: Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě. Staletá Praha 13, 211-217.
 • Olmerová, H. 1983: Románský kostel sv. Jana na Bojišti. Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP v Praze 21, 10-13.
 • Olmerová, H. 1984: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Radlice, Liboc. Archaeologica Pragensia 5, 325-329.
 • Olmerová, H. – Kršáková, S. 1984: Novoměstské Charváty a jejich zakladatel. Staletá Praha 14, 157-170, 223-224.
 • Olmerová, H. in: Čiháková, J. – Ječný, H. – Kršáková, S. – Olmerová, H. – Stehlíková, D. – Špaček, L. – Tryml, M. 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města. Archaeologica Pragensia 5/2, 211 – 288.
 • Olmerová, H. 1987: Výzkum votivního kostela sv. Jana na Bojišti. Staletá Praha 17, 71-82.
 • Olmerová, H. 1988: Loretánské náměstí ve středověku. Staletá Praha 17, 33-45.
 • Olmerová, H. 1991: Ritualbad bei der Pinkas-Synagoge in der Prager Aldstadt. Judaica Bohemiae 27, 69-79.
 • Olmerová, H. in: Pavlů, I. – Olmerová, H. 1991: Neolitický sídelní areál v Liboci, k.ú. Praha 6-Dolní Liboc. Archaeologica Pragensia 11, 5-64.
 • Olmerová, H. in: Ječný, H. – Olmerová, H. 1992: Historie a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského. Staletá Praha 22, 21-70.
 • Olmerová, H. in: Dragoun, Zd. – Olmerová, H. – Tryml, M. 1992: K jubileu Huberta Ječného, Staletá Praha 22, 5-6.

Zprávy o výzkumech

 • Olmerová, H. 1955: Zpráva o výzkumu slovanského pohřebiště v Raněticích, okr. Příbram v květnu a červnu 1954.
 • Olmerová, H. 1969: 186. Praha 1 – Nové Město, zahrada fary u sv. Jindřicha. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 111.
 • Olmerová, H. – Ječný, H. 1969: 184. Praha 1 – Josefov, Staronová synagoga. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 105.
 • Olmerová, H. – Kotíková, Ch. 1969: 187. Praha 1 – Staré Město, Pinkasova synagoga. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 112.
 • Olmerová, H. 1972: 175. Praha 1 – Staré Město, kolem Pinkasovy synagogy čp. 23/V na jihozápadním okraji židovského hřbitova. Výzkumy v Čechách 1969, 124-125.
 • Olmerová, H. in: Janská, E. – Olmerová, H. 1977: Praha 1 – Nové Město (nároží Národní třídy a Spálené ulice). Pražský sborník historický 10, 206 – 209. Praha.
 • Olmerová, H. 1973: Přehled archeologických výzkumů v Praze v roce 1971. Pražský sborník historický 8, 220-221.
 • Olmerová, H. – Ječný, H. 1973: Přehled archeologických výzkumů v Praze v roce 1971. Pražský sborník historický 8, 221-223.
 • Olmerová, H. 1978: Praha 6 – Dolní Liboc, č. kat. 407. Pražský sborník historický 11, 206-208.
 • Olmerová, H. 1980: Praha 2 – Nové Město, ul. Na bojišti (Kronika). Pražský sborník historický 12. 245-246.
 • Olmerová, H. 1981: Praha 1 – Nové Město, Charvátova, Purkyňova, Spálená ul. Pražský sborník historický 13, 174-178.
 • Olmerová, H. 1981: Archeologický výzkum v Praze v roce 1978. Pražský sborník historický 13, 174-178.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 – Nové Město, Spálená ulice čp. 73/II. Výzkumy v Čechách 1978-79, 98.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 – Nové Město, Charvátova ulice čp. 56/II, ppč. 724. Výzkumy v Čechách 1978-79, 98-99.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 – Nové Město, Purkyňova ul. čp. 1404/II. Výzkumy v Čechách 1978-1979, 99.
 • Olmerová, H. 1984: 299. Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám., ppč. 742. Výzkumy v Čechách 1980-81, 96.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. Pražský sborník historický 17, 140-141.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 5 – Radlice, Radotín, Řeporyje, Zlíchov. Výzkumy v Čechách. 1980-81, 10.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 5 – Smíchov. Pražský sborník historický 17, 174-175.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 6 – Dolní Liboc, parc. 438. Pražský sborník historický 17, 176-177
 • Olmerová, H. 1984: Archeologický výzkum v Praze v letech 1979-1981. Pražský sborník historický 17, 139-141.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 6 – Dolní Liboc, Lysolaje. Výzkumy v Čechách 1980-81, 10.
 • Olmerová, H. 1988: Praha 2 – Nové Město, Kateřinská ulice. Pražský sborník historický 21, 198.

Prameny – Nálezové zprávy

 • Olmerová, H. 1968: Praha 1 – Malá Strana, Lichtenštejnský palác čp. 506, Cihelná ul. čp. 102 a U lužického semináře čp. 111. Nálezová zpráva o výzkumu č. XX-1/PÚPP. Archiv NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1973: Praha 1 – Nové Město, Příkopy čp. 859/II, ppč. 539 (Slovanský dům). NZ o výzkumu č. XL-1. Archiv AÚ Praha, čj. 2113/88.
 • Olmerová, H. 1974: Praha 2 – Nové Město, Karlovo nám. čp. 1/II, ppč. 768 (Novoměstská radnice). NZ o výzkumu č. XXVII. Archiv AÚ Praha, čj. 2114/88.
 • Olmerová, H. 1974: Praha 1 – Staré Město, Kaprova ul. NZ o záchranném výzkumu ve výkopech pro přeložky inženýrských sítí v r. 1973. Archiv NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1976: Praha – Nové Město, ppč. 739. NZ o výzkumu PÚPP č. XXXII v r. 1972. Archiv AÚ Praha, čj. 2083/80.
 • Olmerová, H. 1980: Praha 1 – Nové Město, Charvátova ulice čp. 56/II, ppč. 724. NZ o výzkumu č. LXXXIX/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 2084/80.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám., ppč. 742, sonda v místě býv. kaple sv. Matouše před Černínským palácem. NZ. Archiv NPÚ NMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 – Nové Město, Purkyňova ul. čp. 1404/II. NZ o výzkumu č. XCIII/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 1886/84.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 – Nové Město, Spálená ul., čp. 73/II. NZ o výzkumu č. XC/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 1875/84.
 • Olmerová, H. 1988: Praha 1 – Staré Město, ppč. 683/1 (OD Prior – Kotva) – studna. NZ o výzkumu PÚPP č. XXX/1. Archiv AÚ Praha, čj. 2100/88.
 • Olmerová, H. 1988: Praha 1 – Staré Město, ppč. 683/1, 2, čp. 673/I. NZ o výzkumu PÚPP č. XXX/4. Archiv AÚ Praha, čj. 2104/88.
 • Olmerová, H. 1989: Praha 1 – Nové Město, zahrada u fary sv. Jindřicha, ppč. 117 mezi čp. 971 – 974/II. NZ. Archiv AÚ Praha, čj. 3405/89.
 • Olmerová, H.bez data: Praha 2-Nové Město, č.p.1684, čp.466/II, mezi ulicemi Na Bojišti a Kateřinskou, NZ PSSPPOP. Archiv archeologického oddělení NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H.bez data: Praha 1-Staré Město, východně od Rybné ulice (OD Prior-Kotva), č.parcely 683/I, NZ č.j.7/1 PSSPPOP. Archiv archeologického oddělení NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H.bez data, Praha 6-Dolní Liboc ppč.438/475 NZ PSSPPOP. Archiv archeologického oddělení NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. bez data: Praha 2 – Nové Město, dvůr u čp.465/II, ppč.1687, sv.Jan Na Bojišti, NZ PSSPPOP výzkum CXXXV (28/82). Archiv archeologického oddělení NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1968-1970: Praha 4 – sv. Pankrác, NZ rok 1968-1970, PSSPPOP. Archiv archeologického oddělení NPÚ HMP. Praha.