Hubert Ječný – bibliografie

Ječný, Hubert 1959: Staré cesty v pražské krajině. In: Ochrana památek – Sborník Klubu za starou Prahu. Praha: Orbis, 1959, 35-47 + 1 mapa.

 Ječný, Hubert 1964: Z činnosti památkové rady Pražského střediska. Zprávy památkové péče 24, 1964, 158-159.

Ječný, Hubert/ Píša, Vladimír1964a: Státní seznam nemovitých kulturních památek: Hlavní město Praha ; obvod Praha 1, Praha, 1964.

Ječný, Hubert / Píša, Vladimír1964b: Státní seznam nemovitých kulturních památek: Hlavní město Praha ; obvod Praha 2, Praha, 1964.

 Ječný, Hubert 1965a: Experiment na královské cestě. Zprávy památkové péče 25, 1965, 297.

Ječný, Hubert 1965b: Nové výzkumy v Praze. Karlov. Staletá Praha 1, 1965, 127-128.

Ječný, Hubert 1965c: Nové výzkumy v Praze. Saský dům. Staletá Praha 1, 1965, 129-130.

Ječný, Hubert 1965d: Nové výzkumy v Praze. Staroměstské domy. Staletá Praha 1, 1965, 130-133.

Ječný, Hubert1965e: Soupis nemovitých památek v Praze. Staletá Praha 1, 1965, 114-122.

Ječný, Hubert 1965f: Tisíc let staré stezky. In: Průkopník, 1965.

 Ječný, Hubert 1969: 188. Praha 2 – Nové Město e) Klášter Na Slovanech. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 117.

Ječný, Hubert/ Olmerová Helena 1969: 187. Praha 1 – Staré Město g) staveniště mezi ulicemi Dušní a Pařížskou. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 115.

Ječný, Hubert – Píša, Vladimír 1969: Slovanský benediktinský klášter v Praze, poznámky k úpravám a stavebnímu vývoji. Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 4, 1969, 127-161.

Olmerová, Helena / Ječný, Hubert1969: 184. Praha 1 – Josefov, Staronová synagoga. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 105.

 Ječný, Hubert 1970: Praha 1 – Staré Město, U Radnice č. kat. 1093. NZ o dokumentaci geologické kopané sondy. Archiv ARÚ Praha, čj. 2112/88, Praha, 1970.

 Ječný, Hubert 1971a: Dějiny pod dlažbou města. Staletá Praha 5, 1971, 217-223.

Ječný, Hubert 1971b: Středověké paláce v Praze. Staletá Praha 5, 1971, 64-75.

Olmerová, Helena / Kotíková, Ch. / Ječný, Hubert1971: Problém středověkých břidlicových domů – Das Problem mittelalterlicher Schieferhäuser in Prag. Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 7, 175– 201.

 Ječný, Hubert (ed.) 1972: Praha 1 – Staré Město, nám. Curieových, ppč. 982/I. Záchranná dokumentace při stavbě ubytovny pro zaměstnance hotelu Interhotelu. Archiv PÚPP, poř.č. 142, Praha, 1972.

 Ječný, Hubert1973: Praha – Smíchov, ul. Rošických. NZ o nálezu kostr. hrobu v r. 1973. Archiv ARÚ Praha, čj. 2109/88, Praha, 1973.

Ječný, Hubert 1973: Praha 1 – Staré Město (kostel a komenda sv. Benedikta). Pražský sborník historický 8, 1973, 221–223.

 Ječný, Hubert / Tryml, Michal 1977: Praha 8 – Dolní Chabry, Pražský sborník historický 10, 1977, 216-218.

 Ječný, Hubert 1978: Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění – Archäologische Beiträge zur Erforschung der Befestigungsanleitungen in der Prager Altstadt. Pražský sborník historický 11, 1978, 68–80.

 Ječný, Hubert 1979: Praha 1278 – sídelní město železného a zlatého krále. Staletá Praha 9, 1979, 32-44.

 Ječný, Hubert 1980: Výsledky a výhledy výzkumu Prahy – Ergebnisse und Perspektiven der Erforschung von Prag. Staletá Praha 10, 1980, 36-55, 269-270.

 Ječný, Hubert 1981a: 306. Praha 1 – Malá Strana, 1976 -a) Valdštejnská ul. čp. 154/III, dvorní křídlo Kolovratského paláce. Výzkumy v Čechách 1976–77, Praha, 1981, 107.

Ječný, Hubert 1981b: Proměny pražské architektury. Zpravodaj Státní památkové péče a ochrany přírody 25, 1981, 12–18.

Ječný, Hubert 1981c: Archeologický výzkum českých měst 13. stol. Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOPv Praze 11, 1981.

Ječný, Hubert / Tryml, Michal 1981: Pohřebiště českých králů na Zbraslavi. Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP v Praze 11, 1981, 9-10.

Ječný, Hubert – Tryml, Michal: Praha 5 – Zbraslav. Pražský sborník historický 13, 1981, 185.

Olmerová, Helena / Ječný, Hubert 1981: Proměny pražské architektury. Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP v Praze 11, 1981, 12-18.

Tryml, Michal / Dragoun, Zdeněk / Ječný, Hubert 1981: 323. Praha 8 – Dolní Chabry, areál kostela sv. Jana Křtitele. Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 116

 Ječný, Hubert / Tryml, Michal 1983: Pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi. In: Umění 13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání 2.-14. prosince 1981, Praha, 1983, 197-200.

 Ječný, Hubert / Stehlíková, Dana / Olmerová, Helena / Špaček, Ladislav / Čiháková, Jarmila / Kršáková, Světlana / Tryml, Michal 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města – Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt. Archaeologica Pragensia 5, 1984, 211-288.

 Benešovská, Klára / Ječný, Hubert / Stehlíková, Dana. / Tryml, Michal 1986: Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi. Umění 34/5, 1986, 385-409.

Ječný, Hubert 1986: Počátky pražských tržišť. Staletá Praha 16, 1986, 51-61.

 Ječný, Hubert / Tryml, Michal 1987: Zur Rekonstruktion der Klosterkirche in Zbraslav (Königsaal). In: Strzelczyk, Jerzy (ed.): Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznaň, 1987, 137-147.

 Ječný, Hubert 1988: Kampa a malostranský potok v raně středověkém osídlení pražského podhradí. Staletá Praha 18, 1988, 11-31.

Hanáková, Hana / Stloukal, Milan / Ječný, Hubert 1988: Pohřebiště kolem bývalého kostela svatého Benedikta v Praze. Praha, 1988.

 Ječný, Hubert / Olmerová, Helena 1992: Historie a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského – Transformations of one of the building plots by the walls of the Old Town of Prague throughout the ages – Die Historie und Veränderungen eines Blocks bei den Schanzen der Prager Altstadt. Staletá Praha 22, 21–70.

 Ječný, Hubert 2005: Zpráva o záchranném výzkumu staveniště OD Kotva na Starém Městě pražském (rkp.). Archiv archeologického odboru NPÚ v hl. m. Praze, bez ev č., Praha, 2005.

 Ječný, Hubert 2006a: Zpráva o záchranném výzkumu staveniště OD Kotva na Starém Městě pražském, díl 2 (rkp.). Archiv archeologického odboru NPÚ v hl. m. Praze, bez ev č., Praha, 2006.

Ječný, Hubert 2006b: Pevnosti v Pražské kotlině. Jedna z pravděpodobných historických interpretací – Fortresses of the Prague Basin. One of probable historical interpretations. Archaeologica Pragensia 18, 2006, 305–326.

 Ječný, Hubert 2011: Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Staletá Praha 27/2.