Ing. arch. Matouš Semerád

1997 – 2010 dokumentátor na archeologických výzkumech NPÚ Praha

2001 – 2010 studium oboru architektura a urbanismus na FA ČVUT v Praze

od roku 2011 odborný pracovník Národního památkového ústavu v Praze (poloviční úvazek)

Pracovní náplň a specializace:

  • stavební archeologie
  • stavebně historické průzkumy


Bibliografie: