Kaprova ulice

Výzkumem prováděným v jarních měsících roku 1975 na ploše budoucího vestibulu stanice metra Staroměstská pod vedením Marie Šírové, se poprvé na území Prahy podařilo dokumentovat raně středověkou veřejnou cestu a situaci v jejím bezprostředním okolí.