Kniha Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

Konečně vychází základní zpracování výsledků archeologického výzkumu areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8). Výzkum probíhající v letech 1973 až 1975 odkryl v interiéru kostela a v jeho bezprostřední blízkosti pozůstatky tří starších církevních staveb, které se na místě v rychlém sledu od druhé poloviny 11. století do konce století následujícího vystřídaly. Kniha mj. poprvé představuje v úplnosti nálezy fragmentů podlahy v pořadí třetího kostela (rotundy), sestavené z keramických dlaždic s ojedinělou reliéfní výzdobou. Výzkum odkryl i část pohřebiště, které při kostelních stavbách fungovalo.

Knihu sepsali Zdeněk Dragoun a Michal Tryml, menšími texty přispěli Jan Havrda, Klára Fleková, Alexandra Kroužková, Johana Křepelová, Jan Royt, Petr Schneider, Kamil Smíšek, Dana Stehlíková, Kateřina Tomková a Jan Zavřel.

Publikace vychází jako devátý svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy (APDP), která vychází péčí Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Praze https://www.archeopraha.cz/publikacni-cinnost/. Knihu vydala Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. s přispěním NPÚ v Praze a Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Na stránkách hlavního vydavatele (www.ntp.cz), bude možné výtisk objednat.

fb-share-icon