Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8)

Výzkum návrší na němž stojí kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a zvonicí, proběhl v letech
1975 až 1977. Jeho základní výsledek, kterým je objev dvou stavebních etap starších než stojící románská stavba, byl doplněn výzkumem části hřbitova a bezprostředního okolí kostela. Z movitých nálezů je nutné zmínit unikátní soubor reliéfních keramických dlaždic.