Levobřežní komunikace

V letech 1996 a 1997 probíhaly na Malé Straně práce ve jménu vylepšení telefonní sítě. Nový kabelovod proťal Horní Malostranské náměstí a poté byl tažen ulicemi Josefská a Mostecká. Jámy pro kabelové komory poskytly základní průřez kompletním nadložím, zatímco kabelovody byly mělčí a jejich dno běželo v Mostecké ulici přímo pod povrchem raně středověkých vrstev. V trase výkopu byl objevem systém dřevěných rámů – v 1. polovině 10. století postupně obnovované dřevěné základy – patrně nástupního prostoru na dřevěný most přes Vltavu. Zatímco z celkových výkopů si můžeme udělat představu o úctyhodných rozměrech tohoto prostranství, z kabelové komory na křížení Mostecké a Josefské ulice jsme poznali složitý způsob vzniku a postupných přestaveb základových konstrukcí pod jeho povrchem. V roce 2001 se nám podařilo objevit ve sklepích Makarské vinárny čp. 281 tři vozovky nad sebou.