Lichtenštejnský palác

Jednou z četných malostranských akcí vedených autorskou dvojicí Čiháková – Zavřel je několikaletý nesouvislý, rozsáhlý výzkum při rekonstrukci Lichtenštejnského paláce čp. 258/III. Bylo při něm zkoumáno 27 izolovaných sond, různě rozmístěných zejména v prostorech dvou nádvoří a zahrady.