Malostranské opevnění

V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí.
Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě Josefská-Mostecká čp. 42 zastihl takové situace, které mohly být dřevohliněnou hradbou 9. a 10. století. Cílená sonda jižně od těchto situací interpretaci potvrdila, neboť objevila příkop. A ne jeden. Od té doby se na pozůstatky opevnění narazilo vícekrát. Jednu linii opevnění známe z východní a jižní hranice jádra Malé Strany. Druhá linie opevnění byla objevena nedávno na obou stranách Karmelitské ulice severně od Hellichovy ulice.