Mapa významných archeologických ploch

Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci

Mapa významných archeologických ploch v Pražské památkové rezervaci
 

Historie projektu

Na počátku projektu významných archeologických ploch byla revize stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci (PPR), realizovaná v rámci grantového projektu Mapa stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci, započatém v roce 1996 na půdě archeologického oddělení tehdejšího Pražského ústavu památkové péče (řešitelé Mgr. M. Omelka a Mgr. M. Wallisová).
Na základě sebraných a sjednocených dat vznikl geograficko-informační systém, jenž umožnil pražským archeologům učinit další kroky ve snaze ochránit co nejkvalitněji dochované historicky cenné terény. Projekt vzniklý za finanční spoluúčasti MK ČR byl ukončen v roce 2001.