Marie Šírová – bibliografie

Šírová, M. 1976: Praha 2 – Nové Město, Viničná ul. čp. 440/II. NZ o výzkumu č. LVII. Archiv PÚPP, poř. č. 36.

Šírová, M. 1977: Praha 1 – Staré Město, křižovatka Kaprovy a Valentinské ulice. NZ o záchranném archeologickém výzkumu v r. 1975. Archiv AÚ Praha, čj. 8097/78.

Šírová, M. 1977: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v Praze 1, Kaprova ul., trasa metra, staveniště stanice Staroměstská – Vorbericht über die archäologische Ausgrabung in Prag 1, Gasse Kaprova, Trase der Untergrundbahn, Station „Staroměstská“. In Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 216-219, obr. 44-45.

Šírová, M. 1977: Nálezová zpráva o záchranném výzkumu č. LXVIII před čp. 796/II na Václavském náměstí v Praze. Archiv AÚ Praha, čj. 2107/88.

Šírová, M. 1978: Praha 1 – Staré Město. Pražský sborník historický 11, 200-201.

Šírová, M. 1980: Praha 1 – Nové Město, Divadelní ul. Pražský sborník historický 12, 245.

Šírová, M.- 1981: 306. Praha 1 – Malá Strana, 1977 -b) Hellichova ul., západní část, č. kat. 1054/III. Výzkumy v Če chách 1976-77, 107-108.

Šírová, M. 1981: 308. Praha 1 – Nové Město, 1976 -c) Staveniště doplňovací budovy Národního divadla. Výzkumy v Čechách 1976-77, 109.

Šírová, M. 1981: 309. Praha 2 – Nové Město, 1976 -b) Viniční ul. čp. 440/II. Výzkumy v Čechách 1976-77, 110.