Martin Müller – bibliografie

Bibliografie

Jaroslav Jiřík – Martin Müller 2023: Symbolika a geometrie přezky ze Mšece. In: K. Blažková – J. Jiřík – J. Bezáková a kol., Královské klenoty ze Mšece a Řevničova : Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech. Rakovník 2023, 57–69.

Jarmila Čiháková – Martin Müller 2021: Západní strana opevnění královského města ze 13. století na dnešní Malé Straně na základě poznatků archeologického výzkumu – The western side of the 13th century fortifications of prague royal city in today’s Malá Strana in the perspective of archaeological research. Staletá Praha 37, 2/2021, 90–139. https://doi.org/10.56112/sp.2021.2.03 

Jarmila Čiháková – Martin Müller 2020: Malostranská rotunda sv. Václava v Praze = Rotunda of St. Wenceslaus in Prague’s Malá Strana. Praha: NPÚ, ú. o. p. v Praze 2020.

Čiháková, J. – Müller, M. 2019: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. PSH 47, 564–568.

Müller, M. 2015: Několik vzácnějších mincí z výzkumů na Malé Straně – Several rare coins from research in the lesser Town. In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií : Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 140–149.

Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund – The church of St. Wenceslaus at Malá Strana in the geometric world of Central European rotundas – Die Kirche des hl. Wenzel in Prag-Kleinseite in der geometrischen Welt der mittelalterlichen Rotunden. Staletá Praha 31, 1/2015, 2–109. https://doi.org/10.56112/sp.2015.1.01

Čiháková, J. – Müller, M. 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně – Hygienic facilities of the Theatine college in Thunovská Street at Malá Strana in Prague. Staletá Praha 29, 2013/2, 120–184. https://doi.org/10.56112/sp.2013.2.06, (PDF ke stažení zde)

Müller, M. 2012: Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“ – Research of historic buildings by “The reverse project” method. Staletá Praha 28, 2012/2, 32–40.

Čiháková, J. – Müller, M. 2012: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé Straně v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP za rok 2011, Praha 2012, 14.

Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze – Grosse Grotte des Waldsteinpalastes in Praha/Prag. Průzkumy památek 16, 2/2009, 113–138. (PDF ke stažení zde)

Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze – Einteilung des Areals des Waldsteinpalastes in Praha/Prag. Průzkumy památek 16, 2/2009, 173–194. (PDF ke stažení zde)

Müller, M. – Tryml, M. 2009: Revizní výzkum hrobů v břevnovském klášteře. Archeologie ve středních Čechách 13, 2009/2, 895–899.

Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Praha 1 -Malá Strana, Letenská čp. 29–33/III a Josefská čp. 28/III. PSH 37, 413–420.

Čiháková, J. – Müller, M. 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí : Vyhodnocení archeologických výzkumů – A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square : Evaluation of archaeological excavations. Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha. (e-Book)

Čiháková, J. – Müller, M. 2007: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. In: Z. Dragoun, P. Vaňous (eds), Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků), Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2007, 53–58.

Čiháková, J. – Müller, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze – Fundbericht über die St. Wenzelsrotunde auf dem Kleinseitner Ring in Prag. Zprávy památkové péče 66, 100–116.

Příspěvky mimo obor:

Müller, M. 2015: Nově objevený ikonografický doklad k počátkům archeologické dráhy Jarmily Čihákové. In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií : Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 16–18.

Müller, M. 2015: A všechno okolo náhle zežloutlo (černá satirická fantasy). In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií : Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 264–273.