Martin Müller – bibliografie

Bibliografie

Müller, M. 2015: Několik vzácnějších mincí z výzkumů na Malé Straně. In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 140–149.

Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund. Staletá Praha 31, 1/2015, 2–109.

Čiháková, J. – Müller, M. 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně. Staletá Praha 29, 2013/2, 120–184.

Müller, M. 2012: Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“. Staletá Praha 28, 2012/2, 32–40.

Čiháková, J. – Müller, M. 2012: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé Straně v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP za rok 2011, Praha 2012, 14.

Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, 113–138.

Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, 173–194.

Müller, M. – Tryml, M. 2009: Revizní výzkum hrobů v břevnovském klášteře. Archeologie ve středních Čechách 13, 2009/2, 895–899.

Čiháková, J. – Müller, M.  2009: Praha 1 – Malá Strana, Letenská čp. 29–33/III a Josefská čp. 28/III. PSH 37, 413–420.

Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha. (e-Book)

Čiháková, J. – Müller, M. 2007: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. In: Z. Dragoun, P. Vaňous (eds), Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků), Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2007, 53–58.

Čiháková, J. – Müller, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, 100–116.

Příspěvky mimo obor

Müller, M. 2015: Nově objevený ikonografický doklad k počátkům archeologické dráhy Jarmily Čihákové. In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 16–18.

Müller, M. 2015: A všechno okolo náhle zežloutlo (černá satirická fantasy). In: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. J. Podliska (ed.), Praha 2015, 264–273.