Martin Omelka – bibliografie

Dragoun, Zd. – Omelka, M. 1995: Nález torza raně středověké hradby v prostoru severovýchodního nároží Pálffyho paláce čp.158/III v Praze, Památkové listy 1 – příloha časopisu Zprávy památkové péče 55/6, 4.

Čiháková, J. – Omelka, M. – Zavřel, J. 1997 : Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. in: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Památkové listy II. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57, str.18-19.

Dragoun, Zd. – Omelka, M. – Tryml, M. 1997: Vývoj, stav a perspektivy archeologické památkové péče v Pražské památkové rezervaci, Sborník konference – Archeologická památková péče – Legislativa a skutečnost, Olomouc. str. 65 – 81.

Wallisová, M. – Omelka, M. 1998: Digitalizovaná mapa archeologických terénů v PPR, Archaeologica Pragensia 14, Praha 1998, str. 205 -208.

Omelka, M. 2003: Archeologický výzkum ve Šporkově ulici čp.322/III, Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, Praha, str. 100 – 106.

Omelka, M. – Starec, P. 2002: Nové nálezy z areálu bývalého hřbitova u sv. Jindřich na Novém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 16, Praha, str.141 – 154.

Omelka, M. 2004: Pravěk katastru Přední Kopaniny, Archeologie ve středních Čechách 8, 2004, str. 119 -124.

Omelka, M. – Podliska, J. 2004: Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad čp. 1078/II na Náměstí Republiky v Praze 1, Výroční zpráva 2003, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v. hl. m. Praze, Praha, str. 40 – 46.

Havrda, J. – Juřina, P. – Kašpar, V. – Kováčik, P. – Omelka, M. – Podliska, J. – Valkony, J. – Žegklitz 2004-2005: Badania archeologiczne na terenie dawnych koszar Jerzego z Podiebrad na placu Republiky nr. 1078/II w Pradze – Nowym Mieście. (Wstępne informace o pierwszym sezonie badań w roku 2003) – Archaeological excavations on the area of former barracks of Jerzy of Podiebrady in Republiky sguare number 1078/II in Prague – New Town (Preliminary information on the 1st season of excavations in the year 2003), (společně s), J., Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, IX/2004-2005, 281-291. (ISSN 1231-2460, ISBN 83-900971-3-3).

Omelka, M. 2006: Sv. Jan v Oboře. In: Pražská pohřebiště a hřbitovy. (Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila v Sále architektů na Staroměstské radnici v Praze od 30. listopadu 2005 do 26. března 2006). Praha, str. 90 – 94.

Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J.- Lochmann, Z. – Omelka, M. – Podliska, J. – Selmi-Wallisová, M. – Tryml, M. 2006: Zpráva …o čem ?, Zprávy památkové péče 66, 349-351.

Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M.2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122.

Omelka, M . v tisku: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archaeologica Pragensia 18.