Matouš Semerád – bibliografie

Články

Semerád, M.:Románský dvorec v areálu ministerstva školství, Pražský vrch Petřín – Zavřel, J. a kolektiv, 2001, 126 – 128.

Dragoun, Z. – Semerád, M.:Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském, Průzkumy památek XV, 2/2008, 127 – 131.

Dragoun, Z. – Podliska, J. – Semerád, M.:Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze, Průzkumy památek XII, 1/2010, 83 – 90.

Havrda, J. – Rykl, M. – Semerád, M. – Tryml, M. 2010:Kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně, in M. Studničková ed. Čechy jsou plné kostelů. Bohemia plena est ecclesiis. /Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, Dr.Sc/, Praha 399-408.

Havrda, J. – Semerád, M. 2010:Neznámý románský dům na Staroměstském náměstí v Praze. Průzkumy památek 17-2, 93-102.

Staňková, V. – Semerád, M. 2011a: Břevnov, zahrada bebediktinského kláštera. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 29.

Staňková, V. – Semerád, M. 2011b: Na Perštýně ppč. 1129. In: Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 432-433.

Staňková, V. – Semerád, M. 2011c: Ječná ulice ppč. 2501. In: Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 465.

Cymbalak, T. – Rykl, M. – Semerád, M. 2011:Nejstarší relikty měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů – Earliest evidence of civic gothic houses in the New Town of Prague. Current view based on the results of recent archeological excavations, Staletá Praha 27, 2011/2, 14-44.

Staňková, V. – Semerád, M. 2012: Nové nálezy stavebních památek 1. poloviny 13. století na Starém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 85, 24-25.

Semerád, M. – Staňková, V. – Víšková, M. 2012: Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera. Staletá Praha XXVIII/1, 119-134.

Podliska, J. – Semerád, M. 2012: Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze – Die archäologische erforschung des restes der Judithbrücke auf dem Kreuzherrenplatz. Staletá Praha 28, 2012/2, 121 – 136.

Havrda, J. – Semerád, M. 2013: Objev neznámého románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.

Nálezové zprávy

Staňková, V. – Semerád, M. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1,2 – Staré Město, Nové Město, rekonstrukce kVN – Na Perštýně, Spálená, Karlovo nám., atd. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2010/26. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10571/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2531.

Staňková, V. – Blažková, I. – Semerád, M. 2011: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, nám. Curieových čp. 886/I. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/21. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10595/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2535.

Podliska, J. – Semerád, M. 2011: Nálezová zpráva, Zjišťovací archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, Jilská 14, čp. 449, ppč. 398, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/43 a 2011/43, archiv NZ NPÚ HMP čj. 10862/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2172

Staňková, V. – Blažková, I. – Semerád, M. 2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, rekonstrukce kVN – Havelská a okolí. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/04. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10575/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2534.

Staňková, V. – Semerád, M. 2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 6 – Břevnov, klášterní zahrada, Markétská parc. č. 7. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/39, 2010/08, 2011/08. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10564/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2529.

Staňková, V. – Semerád, M. 2013:Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské nám. čp. 486. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2013/01. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/4189/2014.