Městské opevnění staroměstské, část stojící a archeologické stopy – středověké opevnění

Opevnění Starého Města je rozsáhlý soubor nemovitých památek převážně archeologického charakteru a jen ojediněle zachovaných na povrchu, nebo přístupných v podzemí.
Opevnění bylo s největší pravděpodobností budováno v první polovině 13. století za vlády Václava I.
Obrannou funkci však poměrně brzy ztratilo po založení Nového Města pražského Karlem IV. Pozvolné rušení opevnění postupovalo několik století, až definitivně zaniklo roku 1784 po sjednocení pražských měst a následné zástavbě jeho trasy.
Opevnění se skládalo z hradební zdi 2 metry silné. Před ní se nacházel parkán široký až 18 metrů a zakončený parkánovou zdí na hraně příkopu. Mohutný příkop široký někde až 20 metrů a dosahující hloubky mezi 6 až 8 metry. Obě strany příkopu byly vyzděné kamennými opěrnými zdmi. Tuto podobu mělo opevnění v dnešní linii Národní tř., Příkopy a Revoluční ul. V této trase ještě procházela strouha, jejíž funkce však není doposud jasně vysvětlena. Na stranách směrem k Vltavě tvořila opevnění pravděpodobně pouze samotná hradba, jejíž existenci se podařilo na několika místech archeologicky prokázat.

Součástí hradeb byly věže, brány a mosty (můstky) přes příkop.
Do dnešních dnů se z uvedených staveb zachovaly v nadzemní části pouze dvě věže, (třetí je prokazatelná na Langweilově modelu Prahy). Nacházejí se ve dvorech policejního ředitelství mezi Národní tř. a Bartolomějskou ul., ale jsou veřejně nepřístupné.
Veřejnost může vidět torzo gotického mostu v podchodu metra Na Můstku. Zde je dobře viditelné také dno a vnitřní opěrná zeď příkopu. Další dochovanou památkou je Prašná brána na konci ul. Na Příkopě. Ta je však novější, a nahradila původní tzv. Odranou bránu.
Torzo vyzdění příkopu je možné zhlédnout v suterénních prostorách hotelového domu „Kings Court“ v ulici U Obecního domu.
Vzhledem k mohutnosti stavby se však stále nachází velká část opevnění, hlavně příkopů, pod povrchem země pod ulicemi a ve sklepích domů v trase bývalých hradeb. Prokazují to další nové nálezy, hlavně při záchranných archeologických výzkumech.