Mgr. Pavel Taibl

od 2009 studium archeologie na FF UK v Praze

2014-2017 terénní a dokumentační pracovník NPÚ ÚOP v Praze

od 2017 archeolog NPÚ ÚOP v Praze

Pracovní specializace:

– realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace

– archeologie a hmotná kultura středověku ve městě

– transformace raně středověké pražské sídelní aglomerace do právně konstituovaného města

Bibliografie: