Mgr. Tomasz Cymbalak

1997 – 2002 studium archeologie na FH UW ve Varšavě. Diplomní práce „Próba rekonstrukcji „Kamienicy Zamkowej“ w Pucku“

2002 – 2003 zaměstnán v Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (Středisko ochrany archeologického dědictví)

2003 – 2006 pomagisterská praxe na výzkumech IA UW, Archeologického ústavu AV ČR (archeologické oddělení Pražského hradu), ÚAPPSČ, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Muzea hl. m. Prahy

2004 – 2006 externí spolupráce s NPÚ v Praze

od 2006 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (v letech 2006-2008 poloviční úvazek)

od 2009 vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

od 2019 vedoucí Odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

Pracovní náplň a specializace:

  • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
  • archeologie a hmotná kultura středověku a novověku
  • péče o archeologické nálezy
  • transformace středověkého osídlení na rozmezí Starého a Nového Města pražského ve světle archeologických pramenů

Projekty:

  • 2017-2019 Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw). Grant GA ČR č. . 17-23836S. Řešitel: Marek Peška, Archaia Brno o.p.s. Spoluřešitelé: Lenka Lisá, Tomasz Cymbalak, Jerzy Piekalski, Michael Rykl, David Merta, Antonín Zůbek, Pavel Staněk, Małgorzata Chorowska, Rudolf Procházka, Zuzana Syrová, Jiří Syrový, Aleš Bajer, Šárka Matoušková, Alena Šamonilová.
  • 2018-2020 Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw). Grant GA ČR č. 18-26503S. Řešitel: Jakub Sawicki, ArÚ AVČR, Praha, v.v.i. Spoluřešitelé za NPÚ Praha: Tomasz Cymbalak, Jaroslav Podliska.


Bibliografie: