Michal Tryml – prameny

Tryml, M. 1978: Nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu v Praze 2, ul. V Tůních, před čp.525/II. 1978. Archiv PÚPP, poř. č. 54.

Tryml, M. 1978: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Řeznické a Štěpánské ulici v Praze 2 – Novém Městě. 1978. Archiv PÚPP, poř. č. 55.

Tryml, M. 1978: Nálezová zpráva záchranného výzkumu v Praze 2, Štěpánské ul. čp. 1286/II. 1978. Archiv PÚPP, poř. č. 56.

Tryml, M. 1980: Nálezová zpráva o záchranném výzkumu při přestavbě plynovodu v Pštrosově a Opatovické ulici Praha 1 – Nové Město. 1980. Archiv PÚPP, poř. č. 74.

Tryml, M. 2004: Praha 1 – Malá Strana, Újezd čp. 450/III (Tyršův dům), nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. CLX – 27/84. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (12 stran textu, 2 stran databáze, 14 plánů, 30 tabulek, 29 fotografií)

Tryml, M. 2005: Praha 1 – Malá Strana, Říční ul., čp. 539/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. 5/85. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (12 stran textu, 2 stran databáze, 13 plánů, 6 fotografií, 11 tabulek)

Tryml, M. 2005: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III. Výzkum PSSPPOP č. XL – 14. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (4 str. textu, 6 plánů)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III. Výzkum PSSPPOP č. CLVI -14/85. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11184/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (16 str. textu, 12 stran databáze, 33 plánů, 30 fotografií)

Tryml, M. 2005: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova čp. 553/III. Výzkum č. 21/85. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (6 str. textu, 4 plány, 6 fotografií, 9 tabulek)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 480/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. CXXI – 12/82. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11185/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (12 stran textu, 2 strany databáze, 16 plánů)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Nosticova čp. 464/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. CLXII – 29/84. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11186/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (4 strany textu, 2 stran databáze, 3 plány)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Besední ulice, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSPPOP č. výzkumu 15/86. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11187/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (4 strany textu, 6 plánů, 6 tabulek nálezů)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp 389/III a 529/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PSSOPOP, č. výzkumu 12/87. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11188/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (4 strany textu, 3 plánů, 1 tabulka)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská čp. 485/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu č. 12/03. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11189/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (12 stran textu, 2 strany databáze, 8 plánů, 6 fotografií)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ulice ppč. 1054, nálezová zpráva archeologického výzkumu NPÚ Praha č. 14/03. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11190/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (12 stran textu, 2 stran databáze, 14 plánů, 7 fotografií)

Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 269/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu NPÚ Praha č. 9/03 Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11191/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (4 strany textu, 5 plánů, 5 fotografií)

Tryml, M, 2006: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 528, výzkumu PÚPPOP číslo 9/85. Uloženo NZ archiv ArÚ AVČR čj. 11192/06 a archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (3 str. textu, 3 plány).

Tryml, M. – Semerád, M. 2004: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 529/III, nálezová zpráva stavebně-historického výzkumu NPÚ HMP bez č. výzkumu z roku 1999. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha 04-011 (12 stran textu, 2 stran databáze, 14 plánů)

Tryml, M. 2005: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 376/III., nálezová zpráva stavebně historického průzkumu PSSPPOP bez čísla výzkumu z roku 2000. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (3 strany textu, 4 plány)

Tryml, M. 2006: Praha 6 – Střešovice, Na Dračkách parc. č. 2057/1, nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu č. 2006/19. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (3 strany textu, 7 plánů, 14 fotografií)

Tryml, M. – Cymbalak, T.: Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní čp. 171/III, nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu č. 2006/11. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (24 stran, 42 plánů, 99 fotografií, 9 obr. příloh, 8 tabulek)

Tryml, M. 2007: Praha 1 – Nové Město, Ćerná čp. 1705/II, nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu č. 2007/15

Tryml, M. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova čp. 562/III, nálezová zpráva záchranného archeologického výzkumu č. 2008/02. Uloženo archiv nálezových zpráv NPÚ Praha (35 stran textu, 30 plánů, 169 fotografií, 24 tabulek)