Michal Tryml – zprávy o výzkumech

Tryml, M.: Praha 5 – Zbraslav, zámek, Pražský sborník historický 12, 1980, 250.

Tryml, M. Dragoun, Z. – Ječný, H.: 323. Praha 8 – Dolní Chabry, areál kostela sv. Jana Křtitele, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 116.

Tryml, M. – Dragoun, Zd.: 316. Praha 5 – Zbraslav. Zámecký park u čp.1, Výzkumy v Čechách 1976 – 1977, 1981, 112.

Tryml, M.: 323. Praha 8 – Dolní Chabry, Bílenecké náměstí čp.15, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981. 116.

Tryml, M.: 308. Praha 1 – Nové Město, Karlovo nám. ppč. 1171 – 1173, Výzkumy v Čechách 1976-1977, 1981, 109.

Tryml, M.: 308. Praha 1 – Nové Město, Karlovo nám. čp. 1171, Výzkumy v Čechách 1976-1977, 1981, 109-110.

Tryml, M.: 308. Praha 1 – Nové Město, Novoměstská radnice, Karlovo nám. čp.1, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 110.

Ječný, H. – Tryml, M.: Praha 8 – Dolní Chabry, Pražský sborník historický 10, 1977, 216-218.

Tryml, M.: Praha 2 – Nové Město, Štěpánská ul., Pražský sborník historický 13, 1981, 174.

Tryml, M.: Praha 2 – Nové Město, ul. V tůních, Pražský sborník historický 13, 1981, 174.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Opatovická ulice, Pražský sborník historický 13, 1981, 178.

Ječný, H. – Tryml, M.: Praha 5 – Zbraslav, Pražský sborník historický 13, 1981, 185.

Tryml, M.: 278. Praha 2 – Nové Město, Na Zbořenci čp. 252/II, Výzkumy v Čechách 1978-1979, 1982, 99.

Tryml, M.: 278. Praha 2 – Nové Město, Štěpánská ul., čp. 1286/II, Výzkumy v Čechách 1978-1979, 1982, 99.

Tryml, M.: 278. Praha 2 – Nové Město, V Tůních, na chodníku před čp. 525/II, Výzkumy v Čechách 1978-1979, 1982, 99.

Tryml, M.: 278. Praha 2 – Nové Město, Řeznická a Štěpánská ulice, Výzkumy v Čechách 1978-1979, 1982, 99.

Tryml, M.: 278. Praha 2 – Nové Město, Novoměstská radnice, Výzkumy v Čechách 1978-1979, 1982, 99-100.

Tryml, M : Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ulice, Pražský sborník historický 17, 1984, 145.

Tryml, M.: 301. Praha 1 – Staré Město, Haštalské nám. čp. 789/I, ppč. 916, Výzkumy v Čechách 1980-81, 1984, 98.

Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, Haštalské náměstí, Pražský sborník historický 17, 1984, 147-148.

Tryml, M.: 301. Praha 1 – Staré Město, Anežský klášter, JV roh kvadratury minoritů, ppč. 877, Výzkumy v Čechách 1980-81, 1984, 99.

Tryml, M.: Praha 2 – Nové Město, ul. Na Zbořeni, Pražský sborník historický 17, 1984, 166.

Klápště, J. – Dragoun, Zv. – Tryml, M.: 345. Praha 5 – Jinonice, jádro vsi Butovice, staveniště TJ Motorlet, Výzkumy v Čechách 1982-1983, 1985, 143.

Tryml, M.: 387. Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ul., čp. 553/III (kostel sv. Vavřince), Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 162.

Tryml, M.: 388. Praha 1 – Staré Město, Anežský klášter, loď kostela sv. Františka, ppč. 876/I, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 166.

Tryml, M. – Mjartan, J.: 387. Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ul. čp. 553/III (kostel sv. Vavřince), Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 162.

Tryml, M. – Zavřel, J.: 387. Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ul., čp. 450/III, ppč. 315 (Tyršův dům), Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 163.

Tryml, M. – Zavřel, J.: 387. Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova ul., čp. 437/III, ppč. 337/III, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 163.

Tryml, M. – Zavřel, J. : Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice, Pražský sborník historický 21, 1988, 185.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ulice, Pražský sborník historický 21, 1988, 183-184.

Tryml, M. – Zavřel, J. 1987: 387. Praha 1 – Malá Strana 1985 -c) Karmelitská ul., čp. 450/III, ppč. 315 (Tyršův dům), Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 163.

Tryml, M. – Zavřel, J.: 387. Praha 1 – Malá Strana 1985 -d) Všehrdova ul., čp. 437/III, ppč. 337/III, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 163.

Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, Anežský klášter, Pražský sborník historický 21, 1988, 187.

Tryml, M. – Zavřel, J.: Praha 1 – Malá Strana, Říční ulice, Pražský sborník historický 21, 1988, 185-186.

Tryml, M.: 348. Praha 1 – Hradčany, Loretánská ul., ppč. 734, před čp. 104/IV, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 145.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ul. čp. 304/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ul. čp. 305/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ul. čp. 306/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ul., čp. 362/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ul., ppč. 995, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ul., čp. 357/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova a Vlašská ulice, Pražský sborník historický 22, 1989, 172.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Tržiště, Pražský sborník historický 22, 1989, 176.

Čiháková, J. – Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní ul., čp. 176/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 147.

Zavřel, J. – Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Besední ul., ppč. 1064, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 146.

Tryml, M. – Zavřel, J.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ul., čp. 389/III a 528/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 148-149.

Tryml, M. – Zavřel, J.: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice b), Pražský sborník historický 22, 1989, 174-175.

Zavřel, J. – Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Újezd, ppč. 314 a 1053, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 145-146.

Zavřel, J. – Tryml, M.: 349. Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova ul. čp. 488/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 146.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova a Vlašská ulice, Pražský sborník historický 24, 1991, 195.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova a Vlašská ulice, Pražský sborník historický 26, 1993, 197.

Tryml, M.: 1444. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ulice čp. 303/III, ppč. 20, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 276.

Tryml, M.: 1445. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ulice čp. 304/III, ppč. 24, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 276.

Tryml, M.: 1446. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ulice čp. 305/III, ppč. 26, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 276.

Tryml, M.: 1447. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ulice čp. 306/III, ppč. 29, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 277.

Tryml, M.: 1454. Praha 1 – Malá Strana, ul. Tržiště, ppč. 994, u čp. 303/III, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 278.

Tryml, M.: 1469. Praha 1 – Malá Strana, Vlašská čp. 348/III, ppč. 442, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 282.

Tryml, M.: 1477. Praha 1 – Staré Město, Haštalské náměstí, čp. 789/I, ppč. 918, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 283-284.

Tryml, M.: 1500. Praha 1 – Staré Město, Na příkopě, čp. 957/I, ppč. 579, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 289.

Tryml, M.: 1419. Praha 1 – Hradčany, Keplerova čp. 218/IV, ppč. 314, 315 „Hotel Savoy“, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 270.

Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Haštalské náměstí, čp. 752/I, Pražský sborník historický 28, 1995, 236.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Hybernská ul. čp. 999/II, Pražský sborník historický 28, 1995, 245.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Krakovská ul. čp. 583/II, Pražský sborník historický 28, 1995, 246.

Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, Proluka Myslbek, ppč. 578, Výzkumy v Čechách 1990-1992, 1995, 289-290.

Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Ovocný trh a) Proluka Myslbek, Pražský sborník historický 28, 1995, 240-241.

Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Rybná ul. čp. 682/I, Pražský sborník historický 28, 1995, 242-243.

Wallisová, M. – Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ulice čp. 192/II a 193/II, Pražský sborník historický 28, 1995, 248-249.

Tryml, M.: 1114. Praha – Nové Město, obv. Praha 1. Krakovská ul. čp. 583/II, ppč. 2299, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 221.

Tryml, M.: 1014. Praha 1 – Hradčany, Tychonova ul. čp. 270, ppč. 636, Výzkumy v Čechách 1993-1995. 1997, 198.

Tryml, M.: 1050. Praha 1 – Malá Strana, Hroznová ul. 3, ppč. 772, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 204.

Tryml, M.: 1137. Praha 1 – Nové Město, Palackého čp. 715/II, ppč. 636, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 226.

Tryml, M.: 1146. Praha 1 – Nové Město, Vodičkova ul. čp. 712/II, ppč. 633, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 228.

Tryml, M.: 1148. Praha 1 – Nové Město, Vodičkova ul. ppč. 2381, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 228.

Tryml, M.: 1224. Praha 1 – Staré Město, Anežská ul. čp. 986/I, ppč. 878, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 243.

Tryml, M.: 1196. Praha 1 – Staré Město, Haštalské nám. čp. 752/I, ppč. 834, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 236.

Tryml, M.: 1135. Praha 1 – Nové Město, Opletalova ulice čp. 1336/II, Pražský sborník historický 29, 1997, 226.

Tryml, M. – Dragoun, Zd.: 1202. Praha 1 – Staré Město, Rybná čp. 682/I, ppč. 690, 691, Výzkumy v Čechách 1993-1995. 1997, 238.

Tryml, M. – Wallisová, M.: 1129. Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ul. čp. 192/II, 193/II, ppč. 920, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 224.

Tryml, M.: 1112. Praha 1 – Nové Město, Hybernská, čp. 999/II, ppč. 512, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 220.

Bureš, M. – Tryml, M.: 1119. Praha 1 – Nové Město, Samcova 4, Klimentská 46, čp. 1216/II, ppč. 281/II, Výzkumy v Čechách 1993-1995, 1997, 222.

Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, Anežská ulice čp. 986/I, Pražský sborník historický 30, 1998, 268.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Vodičkova ulice čp. 712/II, Pražský sborník historický 30, 1998, 285-286.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Opletalova ulice čp. 1336/II, Pražský sborník historický 30, 1998, 283.

Tryml, M.: 714. Praha 1 – Nové Město, Ul. Palackého čp. 720/II, ppč. 641, Výzkumy v Čechách 1996-1997, 1998, 169.

Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, U radnice čp. 16/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 373-374.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Štěpánská ulice čp. 795/II. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 383.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Žitná čp. 1319/II. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 386-387.

Tryml, M.: Praha 1 – Josefov, ul. Kaprova čp. 16/I, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 178 (et Z. Dragoun).

Tryml, M.: 899. Praha 1 – Malá Strana, Ul. Vlašská čp. 354/III, ppč. 435, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 191-192.

Tryml, M.- Havrda, J.: 919. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova 16, čp. 517/III, ppč. 37, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 199.

Havrda, J. Tryml, M.: 922. Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova 16, čp. 517/III, ppč. 37, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 199.

Tryml, M.: 992. Praha 1 – Nové Město, Ul. Pštrosova čp. 192/II, ppč. 920, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 215.

Tryml, M.: 1007. Praha 1 – Nové Město, Ul. Štěpánská čp. 795/II, ppč. 2067, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 220-221.

Tryml, M.: 1013. Praha 1 – Nové Město, Ul. Jungmannova čp. 745/II, ppč. 645/2, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 223.

Tryml, M.: 1015. Praha 1 – Nové Město, Ul. Krakovská čp. 1366/II, ppč. 2290, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 223-224.

Tryml, M.: 1017. Praha 1 – Nové Město, Ul. Ve Smečkách čp. 591/II, ppč. 2281, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 224.

Tryml, M.: 1030. Praha 1 – Nové Město, Ul. Žitná čp. 1319/II, ppč. 2035, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 227-228.

Tryml, M.: 1034. Praha 1 – Nové Město, Ul. Kateřinská ppč. 1684/1, 1685/1, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 228.

Tryml, M.: 1167. Praha 1 – Staré Město, Ul. Anežská čp. 810/I, ppč. 879, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 256.

Tryml, M.: 1168. Praha 1 – Staré Město, Ul. Anežská čp. 810/I, ppč. 879, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 256.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 528/III, Pražský sborník historický 32, 2003, 305.

Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, Anežská čp. 810/I, Pražský sborník historický 32, 2003, 323.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Krakovská čp. 1366/II, Pražský sborník historický 32, 2003, 332.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Jungmannova čp. 745/II, Pražský sborník historický 32, 2003, 332.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Ve smečkách čp. 591/II, Pražský sborník historický 32, 2003, 336.

Tryml, M.: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí čp. 312/II, Pražský sborník historický 32, 2003, 338.

Tryml, M.: 1012. Praha 3 – Žižkov, Jičínská ul. ppč. 4312/1-3, 4314/1-3, 4314/6, „Flora Plazza“, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 222.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 528/III a 529/III, Pražský sborník historický 34, 2004, 344-345.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Újezd ppč. 906, Pražský sborník historický 34, 2004, 361.

Tryml, M.: Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova čp. 437/III, Pražský sborník historický 34, 2004, 364.

Tryml, M.: Praha 1 – Nové Město, Vodičkova čp. 707/II, Pražský sborník historický 34, 2004, 382.

Tryml, M.: 913. Praha 1 – Malá Strana, ul. Karmelitská čp. 528/III – průjezd, ppč. 377 a ul. Karmelitská před čp. 528/III, ppč. 1050, Výzkumy v Čechách 2001, 2003, 208.

Tryml, M.: 936. Praha 1 – Nové Město, ul. Vodičkova čp. 707/II, ppč. 628, sonda I-VII, Výzkumy v Čechách 2001, 2003, 213.

Tryml, M.: 937. Praha 1 – Nové Město, ul. Vodičkova čp. 707/II, ppč. 628, sonda VIII a IX, Výzkumy v Čechách 2001, 2003, 214.