Objev jižního opevnění Malé Strany

Na ploše tří výzkumů proběhlých v letech 1999 až 2005 byl poprvé dokumentován průběh dosud neznámého opevnění jižní části Malé Strany. Opevnění se skládalo z příkopu a dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou. Předběžně datujeme jeho existenci mezi 10. a 12. stoletím.