Objev středověké tvrze na Jinonickém zámku – pohled na průběh akce, která začala před rokem

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu v areálu Jinonického zámku, při němž byly odhaleny mimořádně zachovalé pozůstatky vrcholně středověké tvrze, skončily v září 2018. Výzkum je nyní v další fázi, kdy probíhá zpracování dat, konzervace či dokumentace nálezů a v neposlední řádě finalizace přírodovědných analýz.

Během výzkumu byla prozkoumána plocha o rozloze 1120 m2. V první fázi (14. 5. – 9. 7. 2018) probíhal ve východní části dolního zámeckého dvora, ve druhé (10. 7. – 31. 8. 2018) se soustředil do jeho západní části a byl doplněn o izolované sondy v západním a jižním křídle areálu. Svrchní část odkrytých terénů spadá do období novověku a lze ji spojovat s rozsáhlým zemědělským statkem (zdokumentované zpevněné povrchy, komunikační úrovně, rozsáhlá technická infrastruktura statku). V nižších partiích byla odkryta vrcholně středověká tvrz.

Po ukončení terénní části výzkumu byly relikty tvrze konzervovány (překryty geotextilií, vrstvou písku a zasypány hlínou). Investor přistoupil na nezbytnost zachování této nově nalezené kulturní památky.

V současnosti probíhá finální zpracování dat získaných během terénní části a konzervace nálezů. Speciální péče byla věnována dřevěným reliktům mostu, které byly na základě dendrochronologického datování zařazeny do 14. stol. Dvě částečně dochované konstrukce byly vystavěny z pečlivě opracovaných dubových dřev a zajišťovaly vstup do areálu od východu (tj. ze směru, kudy s největší pravděpodobností přicházela cesta spojující Prahu s okolními vesnicemi). Dřeva jsou po vyjmutí z původní polohy konzervována. V rámci zpracování byly provedeny také poslední úpravy geodetického zaměření a trojrozměrného modelu tvrze firmou G4D, za jejichž spolupráci děkujeme.

Na téma nálezu středověké tvrze na Jinonickém zámku proběhly tři přednášky (2 x FF UK, 1 x ČKAiT). Nález tvrze v Jinonicích byl rovněž prezentován v průběhu Mezinárodního dne archeologie (FFUK – Celetná ulice, P1 – Staré Město; NPÚ – Liliová ulice, P1 – Staré Město). 

Chcete-li se dozvědět více o příběhu nálezu a jeho postupném odkrývání, které bude navíc doplněno o výpověď historických pramenů, nenechte si ujít přednášku

M. Musílka a T. Cymbalaka – (Ne)čekaný objev pražské villy suburbany – středověká tvrz v Jinonicích,

která se bude konat 10. června 2019 v 18.00 hod v přednáškovém sálu Klubu Za starou Prahu – Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1.

Pro další informace navštivte následující odkazy:

fb-share-icon