Péče o archeologické kulturní dědictví

Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí u všech kulturních lidí. Proto jsou zřizovány instituce, které ochranu archeologických památek zajišťují.
Naše pracoviště pečuje o archeologické nemovité památky na území Prahy. Jsou to pozůstatky hradišť, hradů, výšinných sídlišť a tvrzišť.
 

Identifikace těchto památek a jejich kontrola jsou jednou z našich činností. V poslední době bylo například zjištěno značné narušení pozůstatků husitského obléhacího tábora u Nového hradu v Kunraticích cyklisty a následně bylo zahájeno jednání se zainteresovanými stranami o nápravě.

Významnou součástí naší práce je i vytipování vhodných významných archeologických lokalit i v centru města a jejich navržení k ochraně před plošnými stavebními zásahy, které v konečném důsledku archeologickou lokalitu ničí. Na těchto lokalitách by neměly být prováděny ani plošné archeologické výzkumy. Historické terény s doklady života našich předků tak budou uchráněny jako „konzerva“ pro budoucí generace.

Mapa lokalit v Pražské památkové rezervaci navržených k plošné ochraně před zemními zásahy (Mapa chráněných ploch)

Pro investory a stavebníky podává náš archeologický odbor rovněž důležité informace o archeologických lokalitách, územích s archeologickými nálezy a okolnostech provádění archeologických výzkumů na území hl. m. Prahy.

Informace pro stavebníky (více zde…)
K otázkám archeologické památkové péče v Praze (více zde…)