Petrská ulice

Výzkum v Petrské ulici, vedený L. Špačkem, byl vyvolán zamýšlenou stavbou (která se ve zcela jiné podobě realizovala až o více než 30 let později) a zaznamenal výrazné pozůstatky sídliště 12.–13. století, které je podle písemných zpráv možné považovat za součást tehdejší osady pražských Němců. Množství zahloubených staveb typu zemnic představovalo ve své době jeden z jejich prvních nálezů v Praze.