PhDr. Zdeněk Lochmann

1977 – 1981 studium archeologie na FF UJEP v Brně

1982 udělen titul PhDr.

1981 – 1984 archeolog okresního muzea v Náchodě

1984 archeolog okresního muzea v Kladně

1985 – 1986 archeolog Muzea hlavního města Prahy

1987 – 1988 studijní pobyt v Národním muzeu v Praze

od 1988 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (dříve Pražský ústav památkové péče)

Pracovní náplň a specializace:

  • problematika středověkých opevněných sídel a jejich hmotné kultury
  • dnes především organizační a legislativní zajištění Pražské archeologické komise, které je tajemníkem

Bibliografie:

  • Lochmann, Z.,1982: Zjišťovací výzkum v Malé Skalici, Zpravodaj KMVČ. 9/1, 44-51
  • Lochmann, Z.,1983: Kovový inventář hradu Vízmburku, Krkonoše – Podkrkonoší. Sv. 7., 223
  • Lochmann, Z.,1985: Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích, Archaeologica Pragensia 6, 191
  • Lochmann, Z.,1989: Archeologické nálezy ze zaniklé tvrze v Batňovicích, okres Trutnov Krkonoše – Podkrkonoší. Sv. 8, 103
  • Lochmann, Z.,1991: Předlokační objekty v Žitné ulici v Praze, Archaeologica Pragensia 11, 11
  • Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M., 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122.
  • Lochmann, Z., – Vachuda, J., 2006: Románský hřbitov u kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 18

bibliografie více