Pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS

Ve dnech 6. – 7. 10. 2022 se v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konalo
pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS.

Kolokvium bylo pořádáno ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích.
Po slavnostním úvodu a přivítání účastníků proběhla rekapitulace dosavadní činnosti Odborné
skupiny s výhledy do budoucna, pak následovaly bloky příspěvků členů a externích spolupracovníků.
Závěrem došlo k promítnutí dokumentárního filmu Putování za krušnohorským sklem, který vznikl
v rámci příhraničního projektu. Bohatý program byl doplněn posterovou prezentací.

Druhého dne v rámci celodenní exkurze proběhly komentované prohlídky historického jádra Českých
Budějovic a po přemístění účastníků také nedalekého keltského oppida Třísov.
Setkání bylo výjimečné tím, že bylo realizováno v Mezinárodním roce skla, jak pro tento rok 2022
schválilo Valné shromáždění OSN.

Za naši instituci prezentovali PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. publikaci Sklo z archeologických výzkumů –
archeologie – technologie – konzervace – restaurování.

Mgr. Anna Žďárská představila nálezový skleněný materiál z archeologického výzkumu hradu Bečov.
Bc. Doubravka Novotná s Anežkou Hřebíčkovou, DiS. v posterové prezentaci porovnaly konzervaci
emailových skel z archeologických výzkumů.

fb-share-icon