Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 387 (rekonstrukce areálu na hotel)

Až objev závěru gotického polygonálního presbytáře klášterního kostela sv. Maří Magdalény pod podlahou střední části domu čp. 387/III v Karmelitské ulici na Malé straně dal podnět k provedení hloubkového SHP.

Jednou z pracovních metod archeologie, kterou v poslední době zpracovatelé SHP přebírají, je analýza statigrafických vztahů, tzv. Harrisova matice. Zatímní výsledek výzkumu zaniklého kostela sv. Maří Magdaleny, kdy matice AV a SHP existují vedle sebe.