Praha 1 – Malá Strana, Letenská čp. 28 – 33 (augustiniánský klášter sv. Tomáše)

Probíhající dokumentace v rozsahu stavebních zásahů do objektu zčásti odhalila složitý stavební vývoj klášterního komplexu, který byl zahájen výstavbou nedokončeného raně gotického závěru klášterního kostela a ukončen vrcholně barokními úpravami kvadratury.