Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp.260/III

V rámci archeologického záchranného výzmumu vyvolaného rekonstrukcí domu proběhl i stavebně historický průzkum. Složitý stavební vývoj původně jednotraktového gotického objektu, bylo možno rozluštit díky stavebnímu a architektonickému výzkumu.